กฤษดา ทองเรือง บุกเบิกขยายพันธุ์กระท่อม พืชเศรษฐกิจ สร้างเงิน สร้างอาชีพ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิด สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรครบวงจร NINE VISION

1116

ในยุคที่การทำมาค้าขายวุ่นวาย ผู้คนแก่งแย่งชิงความได้เปรียบทางการตลาด หาจุดเด่นมาโฆษณา หาจุดขายมาสร้างเงิน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก ไม่เหลียวแลความทุกข์ยากของผู้อื่น ทำให้ความน่าเชื่อถือลดน้อยและหายห่างไปจากความเป็นจริง ผู้คนเปลี่ยนแนวคิดใหม่ สร้างรากฐานความเป็นจริง ยึดหลักแนวทางทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ไม่ยึดติดกับระบบนายทุน สร้างศูนย์เรียนรู้การเกษตรครบวงจร เพื่อที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลที่สนใจการเกษตรได้มาศึกา ดูงานและกระบวนการผลิต ขยายพันธุ์พืช เลี้ยงสัตว์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรพึ่งตนเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบนายทุน เพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเอง บริหารจัดการเอง ตามแนวทางความคิดที่ผ่านการปรุงแต่งให้ก่อเกิดเป็นภูมิปัญญา ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานในอนาคต

เช่นเดียวกับ ว่าที่ ร.ต.กฤษดา ทองเรือง ที่ปลีกตัวเองจากสังคมเมือง มุ่งมั่นเรียนรู้และศึกษา “การเกษตร” ด้วยการเพาะเลี้ยงตัวด้วง เลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง เลี้ยงปูนา และได้ขยายพื้นที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรครบวงจร ปลูกกล้วย ปลูกมะเดื่อฝรั่ง หรือ ลูกฟิก และที่มาแรงแซงทุกแนวคิดหลังจากปลดล็อกคือการขยายพันธุ์กระท่อม พืชเศรษฐกิจที่ทำเงิน สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรทั้งผู้ปลูก ผู้ขาย และเปิดตลาดอย่างเสรี พกพาหรือนั่งกินได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมาย

ว่าที่ ร.ต.กฤษดา ทองเรือง

จากการที่ได้เดินทางไปเยี่ยมที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรครบวงจร NINE VISION ทำให้เห็นแนวคิดที่ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งสวยหรู บนโลกที่สร้างภาพ เพื่อแย่งชิงความได้เปรียบทางสื่อออนไลน์ แต่สิ่งที่ได้เห็นคือตัวตนของเกษตรกรที่เปรอะเปื้อนคลุกคลีกับการขยายพันธุ์พืชกระท่อม และด้วยความที่เป็นกันเอง สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเจอ นั่นหมายความว่า “มิตรภาพ”ที่เชื่อมถึง ทำให้เราคุ้นเคยกับภาพที่ได้เห็นอย่างแจ่มชัด และสิ่งที่ ว่าที่ ร.ต.กฤษดา ทองเรือง ตอบคำถาม แสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ในสิ่งที่ตนเองคลุกคลี ศึกษาอย่างจริงจัง

เพราะ! สิ่งที่รู้ คือสิ่งที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน

ทำให้ทุกคำถามที่อยากรู้ มีคำตอบที่ชัดเจน แม่นยำ

และนำไปต่อยอดสร้างอาชีพให้กับตนเองได้

ซึ่งหลายคนประสบความสำเร็จ

จากสูตรแนวคิดตามหลักปรัชญาพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

อะไร? คือสิ่งริเริ่มแนวคิดทำการเกษตร

ว่าที่ ร.ต.กฤษดา ทองเรือง ได้อธิบายว่า ด้วยตัวตนของตัวเองนั้นชอบศึกษา การเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร และนำความรู้จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาจากหลายภูมิความคิดของปราชญ์ชาวบ้านแต่ละท่าน นำมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวคิดของตนเอง จึงได้ทำการเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรครบวงจร NINE VISION เพื่อต้องการให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาการเกษตร

ทำไม? ถึงสนใจเรื่องกระท่อม

จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดทำให้ทราบว่า แต่เดิมทีนั้นว่าที่ ร.ต.กฤษดา ให้ความสนใจพืชกระท่อม เพราะมีความเชื่อ! มั่นว่า พืชกระท่อม หรือทางภาคใต้ ชาวบ้านจะเรียกว่า “ใบท่อม” เป็นพืชที่มีอนาคต ผู้คนให้ความสนใจที่จะนำมาปลูกหรือเก็บใบกระท่อมขาย หลักจากปลดล็อก ทำให้ผู้คนสามารถที่จะซื้อขาย พกพาหรือนั่งกินได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมาย และในอนาคตยังเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งพืชกระท่อม มีคุณค่าประโยชน์ต่อสุขภาพ กินเพื่อเป็นยาสมุนไพร ทน อึด สู้แดดได้ดีและอีกอย่างคือพืชกระท่อมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้ทุกวัน

คุณรุ่งทิพย์ พิทักษ์เงินดี

โดยปกติ เป็นคนกินกระท่อมหรือป่าว

โดยปกติไม่ใช่คนกินกระท่อม แต่อยู่ท่ามกลางผู้คนที่กินกระท่อม เพราะพื้นเพเป็นคนปักษ์ใต้ ส่วนมากจะเห็นคนเฒ่าคนแก่ชอบไปนั่งร้านน้ำชา (ซึ่งร้านน้ำชาทางปักษ์ใต้ จะเป็นจุดนัดพบ มานั่งคุยแลกเปลี่ยนความคิด) และพกพาใบกระท่อมมากิน แต่ว่าที่ ร.ต.กฤษดา ได้กล่าวว่า สำหรับส่วนตัวมีกินใบกระท่อมบ้างแต่เป็นการกินเพื่อสุขภาพ และกินเพื่อให้รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไร กินแล้วมีผลต่อร่างกายไหม? หากเราไม่ลองกิน เราก็จะไม่รู้ว่าพืชกระท่อมดีอย่างไร และไม่สามารถที่จะตอบคำถามสำหรับผู้ที่ต้องการอยากรู้ได้

กระท่อมในปัจจุบันมีกี่สายพันธุ์

ในปัจจุบันมีกระท่อมหลายสายพันธุ์ แต่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรครบวงจร NINE VISION มีการเพาะพันธุ์กระท่อม 5 สายพันธุ์คือ  ก้านเขียว ใบโพธิ์หรือเหรียญทอง, ก้านเขียวแตงกวา ,ก้านเขียวหางกั้ง,ก้านแดง,ก้านแดงหางกั้ง,และอีกสายพันธุ์ที่มาแรง ผู้คนให้ความสนใจเยอะนั่นก็คือก้านแดงหางกั้ง 9 หยักหรือ 9 แฉก ในตำนาน ด้วยสรรพคุณที่กินแล้วเพิ่มกำลังทางเพศ

สำหรับสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรครบวงจร NINE VISION ที่ลูกค้าได้สั่งจองและแวะมาชมที่ศูนย์ ส่วนใหญ่จะเน้นกระท่อมก้านแดงหางกั้ง เพราะมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพร ให้สารอาหาร และช่วยรักษาสุขภาพ อย่างคนที่เป็นโรคเบาหวาน เกิดภาวะความเครียด หรือมีอาการเจ็บปวด กินกระท่อมช่วยได้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่กระท่อมพันธุ์ก้านแดงหางกั้ง จึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

วิธีที่นิยมกันมากที่สุดในการขยายพันธุ์ ส่วนมากนิยมแบบไหน?

การขยายพันธุ์พืชกระท่อมที่นิยมกันมีไม่กี่วิธี ซึ่งพอจำแนกแยกได้ดังนี้

การเพาะเมล็ด เติบโตช้าและระยะเวลาในเก็บใบต้องใช้เวลานานหลายปี ส่วนข้อเสียของการเพาะเมล็ดคือ ในช่วงระยะเวลาประมาณปีที่ 7-8 มีโอกาสกลายพันธุ์สูง

เสียบยอด ปักชำ ติดตา ตอนกิ่ง ใช้ระยะเวลาไม่นานประมาณ 10-12 เดือนสามารถเก็บเกี่ยวใบได้ ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปลูกด้วยว่าจะเลือกวิธีไหน? เพราะวิธีนี้ส่วนมากจะนำเอาต้นกระทุ่มหรือกระท่อมหมู กระท่อมนา ซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์ของกระท่อมนั่นเอง นำมาเสียบยอด เพื่อเป็นแหล่งกระจายอาหารให้กับกระท่อม

การขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด ติดตา เพาะชำ ให้ผลผลิตเร็ว

แต่ใบจะไม่ค่อยงามเท่ากับการเพาะเมล็ด

ระยะเวลาที่เราเพาะชำกิ่ง ต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะนำไปลงหลุมได้

วิธีขยายพันธุ์ด้วยการเพาะชำตั้งแต่เริ่มเพาะจวบจนนำลงหลุมปลูกใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน และระยะเวลาปลูกจวบจนเกี่ยวเกี่ยวผลผลิตได้ ใช้เวลาประมาณ 1 ปี

เคล็ดลับการดูแล การให้ปุ๋ย

การปลูกกระท่อมไม่ว่าจะด้วยวิธีการแบบใด สิ่งที่เราควรใส่ใจคือการดูแลรักษาและให้ปุ๋ย เพื่อให้ต้นกระท่อมเจริญเติบโต และที่ทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรครบวงจร NINE VISION ได้มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ใส่ต้นกระท่อม และพันธุ์ไม้ต่างๆ ซึ่งสามารถที่จะผลิตเองได้ เป็นการลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

การปลูกกระท่อมมีผลกระทบจากโรคบ้างไหม? และโรคที่เกิดขึ้นกับกระท่อมส่วนมากเป็นโรคอะไร?

สำหรับคนที่ปลูกกระท่อมไว้ที่บ้าน มักจะรู้ว่า กระท่อมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคมารบกวนสักเท่าไหร่ และการดูแลก็ไม่ยุ่งยากมากนัก เพียงแต่ให้ปุ๋ย ให้น้ำ หมั่นดูแลใส่ใจสักหน่อยเท่านั้นเอง

ต้นพันธุ์กระท่อมขายราคาต้นละเท่าไหร๋

จากการเปิดเผยของว่าที่ ร.ต.กฤษดา ทองเรือง ได้กล่าวว่ากระท่อมที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรครบวงจร NINE VISION มีกระท่อมหลายราคา หลายขนาด ดังนี้

ปักชำราคาเริ่มต้น 100 บาท

ติดตากับต้นกระทุ่ม (ตระกูลเขียว) ราคาเริ่มต้น 200 บาท

ติดตากับต้นกระทุ่ม (ตระกูลแดง) ราคาเริ่มต้น 250 – 300 บาท

เสียบยอด (ตระกูลเขียว) ราคาเริ่มต้น 200 บาท

เสียบยอด (ตระกูลแดง) ราคาเริ่มต้น 300 – 350 บาท

ต้นเดียว 2 สายพันธุ์ (ก้านเขียวและก้านแดง) ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท

หากเป็นต้นใหญ่แล้วแต่ขนาด แล้วแต่พันธุ์ ราคาเริ่มต้น 1,500 – 2,000 บาท

ต้นพันธุ์กระท่อมที่มีราคาแพงส่วนมากเป็นพันธุ์อะไร?

สำหรับคอกระท่อมต้องรู่จักสายพันธุ์กระท่อม ก้านแดงหางกั้ง 9 หยัก ซึ่งเป็นกระท่อมที่ถือว่ามีคุณค่าประโยชน์ต่อสุขภาพ กินแล้วมีความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า สู้งาน มีความอดทน  ซึ่งสายพันธุ์นี้มีราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท

นอกจากนี้ว่าที่ ร.ต.กฤษดา ทองเรือง ได้ให้แง่คิดเคล็ดลับในการปลูกกระท่อมให้ได้ผลดี เก็บเกี่ยวขายใบได้เป็นกอบเป็นกำ ซึ่งเคล็ดลับง่าย ๆ ที่ทุกคนทำได้คือ การดูแลเอาใจใส่ หมั่นรดน้ำ ให้ปุ๋ยชีวภาพทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งปุ๋ยชีวภาพเราผลิตเองไม่มีต้นทุน อยู่ที่ความขยัน หากเราทำได้อย่างนี้ การปลูกกระท่อมเป็นเรื่องไม่ยุ่งยาก ซึ่งเราทำเองได้ง่ายนิดเดียว

สูตรผสมดินเพาะพันธุ์กระท่อม

ดิน ใบก้ามปู  มูลไส้เดือน มูลด้วง ขุยมะพร้าว

คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

เคล็ดลับง่าย ๆ เราทำเองได้

ข้อคิดหลักการทำงานของว่าที่ ร.ต.กฤษดา ทองเรือง น่าสนใจเพราะเขาต้องการเห็นคนไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับการเกษตร และนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต

รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน

เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม

และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”

(พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากวารสารชัยพัฒนา)

และเหตุผลที่นำ NINE VISION มาใช้ เพราะยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสืบสานแนวคิดตามหลักทฤษฎีที่พระองค์ได้วางรากฐานให้กับประเทศชาติ และเป็นแรงหนุนให้เกิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรครบวงจร NINE VISION คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการตัดสินใจ และการกระทำ

“ถ้าพอมีพอกิน คือพอมีพอกินของตัวเองนั้น

ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน

สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน

แต่ว่าค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมา ต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน

มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน

หรือระหว่างจะเรียกว่าอำเภอ จังหวัด ประเทศ

จะต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียง

จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง

เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะพอแล้ว จะใช้ได้”

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542)

 

มะเดื่อฝรั่งหรือ ลูกฟิก

 ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรครบวงจร NINE VISION ไม่ใช่เพาะขยายพันธุ์กระท่อมเพียงอย่างเดียว ยังมีการเพาะพันธุ์ด้วงเพื่อการค้า ทำปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยมูลด้วง น้ำหมักชีวภาพ ปลูกมะเดื่อฝรั่งและกล้วยสายพันธุ์ต่างๆ เปปิโน่หรือผลไม้พระเจ้า เลี้ยงหอยขม หอยโข่ง หอยเชอร์รี่สีทองและปูนา ฯลฯ สำหรับผู้สนใจติดต่อซื้อพันธุ์กระท่อม หรือเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรครบวงจร NINE VISION สามารถติดต่อได้ที่ 28/15 หมู่ 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.081 830 6105

https://youtu.be/WjxqE_MDnuc