หน้าแรก บล็อก

รู้จัก กฎหมายสมรสเท่าเทียม 2567 ที่สภาผ่านร่างแล้ว

กฎหมายสมรสเท่าเทียม 2567
วันนี้ 27 มีนาคม 2567 สภาผ่านร่าง กฎหมายสมรสเท่าเทียม 2567 แล้ว ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วาระที่ 2-3 ด้วยคะแนนเสียง 400 ต่อ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนน 3 เสียง โดยขั้นตอนหลังจากนี้ สภาจะส่งร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ให้วุฒิสภาพิจารณาในวาระ 2-3 หากได้รับความเห็นชอบ นายกรัฐมนตรีก็จะนำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้ต่อไป รู้จัก กฎหมายสมรสเท่าเทียม 2567 ตามที่ หอสมุดรัฐสภา ได้ให้ข้อมูลไว้ กฎหมายสมรสเท่าเทียม 2567 คือ การสมรสของผู้มีความหลากหลายทางเพศ  ตามไลฟ์สไตล์ ไม่จำกัดเฉพาะชายและหญิงเท่านั้นแต่จะครอบคลุมทุกเพศสภาพ ทั้งเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามหลักความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยจะก่อให้เกิดสิทธิในการหมั้น การจดทะเบียนสมรส การจัดการรัพย์สินของคู่สมรส การเป็นผู้จัดการแทนในทางอาญาเช่นเดียวกับคู่สมรส การรับมรดกเมื่ออีกฝ่ายเสียชีวิต การรับบุตรบุญธรรม การรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์การเบิกจ่ายสวัสดิการจากรัฐในฐานะคู่สมรส เช่น การรับประโยชน์ทตแทนจากประกันสังคม และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสิทธิอื่น ๆ ทางกฎหมายที่รับรองสิทธิของคู่สมรส กฎหมายสมรสเท่าเทียม คือ อัปเดตล่าสุด  สมรสเท่าเทียม คือ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการสร้างครอบครัวโดยไม่จำกัดเพศ ซึ่ง...

เครือ รพ.พญาไท-เปาโล รุกตลาด EEC เปิดโรงพยาบาลใหม่ รพ.พญาไท ศรีราชา 2 พร้อมนำไทยสู่แถวหน้าด้านการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ

รพ.พญาไท ศรีราชา 2
เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เดินหน้าขยายการให้บริการ ด้านการแพทย์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ล่าสุดประกาศเปิดตัว อย่างเป็นทางการ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 2 สอดรับกับ นโยบายภาครัฐ ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยโดยเฉพาะ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นศูนย์กลางการแพทย์ ครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน รพ.พญาไท ศรีราชา 2 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 2 เป็นโรงพยาบาลทั่วไป สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้มากถึง 1,500 คนต่อวัน และผู้ป่วยในจำนวนรวมทั้งสิ้น 113 เตียง โดยโรงพยาบาลแห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการให้บริการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ชลบุรีและใกล้เคียง โดยสืบเนื่องมาจากความสำเร็จของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาสาขาแรกที่ให้บริการแก่ประชาชนมาเป็นเวลากว่า 28 ปี เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ในเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กลุ่ม BDMS ให้บริการด้านการแพทย์เฉพาะทางในหลากหลายสาขา โดยเน้นการบริการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพสูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ประกันตน จนเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับ ในเขตอุตสาหกรรม EEC (Eastern Economic Corridor) ซึ่งเป็นเขตพัฒนาพิเศษที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาล พญาไท-เปาโล เปิดเผยว่า “โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลที่ทางกลุ่มมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการรักษาผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นว่าทุกขั้นตอนการรักษา มีความสำคัญ อีกทั้งความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทาง ที่มากประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วย ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” นายอัฐ กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์...

เทรนด์การอยู่อาศัย และการใช้ชีวิตของผู้บริโภคปี 2024

เทรนด์การอยู่อาศัย-และการใช้ชีวิตของผู้บริโภคปี-2024
เทรนด์การอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปี 2024 มีแนวโน้มที่น่าสนใจ ดังนี้ การทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) หลายบริษัทได้ปรับรูปแบบการทำงานให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้ผู้คนต้องการบ้านที่มีพื้นที่สำหรับทำงานที่บ้านอย่างเหมาะสม ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร เช่น ร้านค้า ฟิตเนส สระว่ายน้ำ เนื่องจากผู้คนใช้เวลาอยู่ในอาคารมากขึ้น การใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศ การระบายอากาศ และพื้นที่สีเขียวมากขึ้น เทคโนโลยีอัจฉริยะ อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิ, แสงสว่าง, กล้องวงจรปิด เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัย พื้นที่ส่วนกลางที่หลากหลาย เช่น ห้องประชุม พื้นที่ทำงานร่วมกัน เนื่องจากผู้คนต้องการพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการพบปะสังสรรค์ การออกแบบที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว เนื่องจากผู้คนใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น จึงต้องการพื้นที่ส่วนตัวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ที่จอดรถสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ที่จอดรถที่สามารถชาร์จไฟได้จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น ระบบการจัดการขยะและรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน เทรนด์การอยู่อาศัย ความยั่งยืน: ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เลือกที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานหมุนเวียน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี: ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น เลือกที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย อากาศบริสุทธิ์ และพื้นที่สีเขียว เทคโนโลยี: ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบาย เลือกที่อยู่อาศัยที่มีเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิ ไฟส่องสว่าง และความปลอดภัย ความยืดหยุ่น: ผู้บริโภคต้องการความยืดหยุ่น เลือกที่อยู่อาศัยที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ เช่น ทำงานจากบ้าน หรือรองรับสมาชิกครอบครัวที่เพิ่มขึ้น เทรนด์การใช้ชีวิต ...

วัดเพลง (ร้าง) โบราณสถานเก่าแก่สมัยอยุธยา ร่องรอยประวัติศาสตร์ที่หลงเหลือให้เรา ‘ศรัทธาปสาทะ’

วันหยุด! เป็นช่วงวันเวลาพักผ่อนหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งอาทิตย์ หลายคนนอนพัก ไม่คิดออกไปสัมผัสโลกภายนอก เพราะเบื่อรถติด อากาศร้อน ไม่อยากไปแย่งอากาศหายใจ แต่มีอีกหลายคนที่อยากออกไปสู่ความแปลกใหม่ของธรรมชาติ ท่องเที่ยว โอบกอกความสุขท่ามกลางความอบอ้าวของอากาศ แต่เป็นความสุขที่เราสัมผัสได้ด้วยตัวของเราเอง แต่ละคนต่างมุมมอง ล้วนแต่มีจุดหมายความคิดไม่เหมือนกัน เอาที่สะดวก อยากกิน อยากเที่ยว อยากนอน เลือกเอาตามที่ใจเราต้องการ แต่หากไม่รู้จะไปไหน เรามีนัดกันไหว้พระ ขอพร ชมโบราณสถานวัดร้าง บางกรวย ที่ยังคงหลงเหลือให้เรา ‘ศรัทธาปสาทะ’ รู้ไหม? อำเภอบางกรวยมีวัดร้างให้เราได้ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับร่องรอยของประวัติศาสตร์ และเป็นอีกวัดที่อยากจะแนะนำคือ “โบราณสถานวัดเพลง (ร้าง)” ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานจากการค้นคว้าได้มีการบันทึกเอาไว้ว่า วัดเพลงร้างนั้นเดิมมีชื่อว่า วัดทองเพลงหรือวัดเพรง สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2200 ถึงปี 2233 ประมาณสมัยสมเด็จพระณารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ในแถบนั้น ได้ยินคนแก่เล่าต่อกันมาว่า วัดทองเพลงต้มเหล้ากินเอง หนึ่งปีรับกฐินสองไตร เดิมแต่วัดนี้ได้ความว่า ‘วัดทองเพลง’ เป็นวัดหลวง มีความสำคัญในแถบนี้มาก ในหนึ่งปีทางกรุงศรีอยุธยา หรือคนเมืองนนทบุรีในสมัยนั้นเรียกว่า เมืองบนนั้นได้จัดส่งขบวนกฐินทางเรือชลมารค มาติดต่อทางวัดถึงปีละ 2 ชุด นับเป็นวัดที่มีคุณสมบัติพิเศษมาก ซึ่งจัดตามประเพณีทางพุทธศาสนา ปีหนึ่งวัดแต่ละวัด จะได้รับกฐินเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ต่อมาเมื่อเกิดศึกสงครมไทยกับพม่าเสียครั้งกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ( เดือน...

รู้จักบริษัท OGGA IDEA พรีเมี่ยม คุณภาพและดีไซน์ Luxury

สินค้ารักษ์โลก OGGA Idea
บริษัท OGGA IDEA เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในการผลิตและจำหน่ายของพรีเมี่ยมและของขวัญพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพสูง สวยงาม และไม่ซ้ำใคร บริษัทนี้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้เกือบ 30 ปี พวกเขามุ่งมั่นในการผลิตของขวัญที่มีคุณภาพ ทนทาน และสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้รับได้ยาวนาน โดยมีการนำเสนอสินค้าในหลายหมวดหมู่ อาทิเช่น ESG Eco, Gadget, Lifestyle และ Stationary. OGGA IDEA เน้นให้บริการแบบ One Stop Service ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบคอนเซปต์ไปจนถึงกระบวนการผลิต พวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ และพัฒนาสินค้าให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ พวกเขายังให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความประทับใจและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์. OGGA IDEA ยังมีการให้บริการพิมพ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ดิจิทัลพริ้นติ้ง, ออฟเซ็ตพริ้นติ้ง และ UV พริ้นติ้ง สำหรับงานพิมพ์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นในการผลิตสินค้าพรีเมี่ยมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสวยงาม และเป็นที่จดจำได้ง่ายสำหรับผู้รับ. ของพรีเมี่ยมรักษ์โลก ของ OGGA IDEA ของพรีเมี่ยมรักษ์โลกเป็นสินค้าที่ถูกออกแบบและผลิตด้วยความคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าประเภทนี้มักจะใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน หรือใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง เช่น: วัสดุรีไซเคิลและทดแทนได้: การใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ธรรมชาติ เช่น กระดาษรีไซเคิล, ผ้าแคนวาส, หรือใยไผ่ ของพรีเมี่ยมแบบพกพาและทนทาน:...

 “บริทาเนีย” ขนทัพบ้าน 36 โครงการ จัดยูนิตพิเศษ MAGIC PRICE

บริทาเนีย
 “บริทาเนีย” ขนทัพบ้าน 36 โครงการ จัดยูนิตพิเศษ MAGIC PRICE รับสิทธิพิเศษ 4 ต่อ เฉพาะ 9-10 มีนาคมนี้ บริทาเนีย ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน จัดฉ่ำรับยูนิตพิเศษ MAGIC PRICE เพื่อคนอยากมีบ้าน ขนทัพทาวน์โฮม บ้านแฝด และบ้านเดี่ยวครอบคลุมทำเลกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดรวม 36 โครงการ นำโดย เบลกราเวีย, แกรนด์ บริทาเนีย, บริทาเนีย และไบรตัน เสกความสุขด้วยบ้านราคาพิเศษ เริ่ม 2.44 – 40 ล้าน* รับส่วนลดสูงสุด 7 ล้าน* มาพร้อมสิทธิพิเศษ 4 ต่อ ต่อที่ 1 ผ่อนต่ำพิเศษนาน 3 ปี* ต่อที่ 2 แต่งห้องฟรีกับ Wyde Interior* ต่อที่ 3 รับ TV 65" ต่อที่...

“PRI” เปิดวิสัยทัศน์ 2567 “Elevate Your Living Experience” เดินหน้า 4 กลยุทธ์ ยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคอย่างครบวงจร

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์
พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น หรือ PRI เปิดแผนธุรกิจปี 2567 “Elevate Your Living Experience” สู่ผู้นำธุรกิจการให้บริการเกี่ยวเนื่องกับอสังหาฯสมัยใหม่แบบครบวงจร ชู 4 กลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กร ขยายบริการใหม่ไร้รอยต่อ-ติดปีกทักษะบุคลากรร่วมกับสถาบันการศึกษา-ต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ-ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม หวังยกระดับบริการอสังหาฯและประสบการณ์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคอย่างครบวงจร สร้างคุณค่าระดับ Lifetime Value ดูแลคนทุกเจเนอเรชั่น ตั้งเป้ารายได้ปี 2567 ที่ 2,250 ล้านบาท ปูทางสร้างรายได้ประจำอย่างมั่นคง    นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรี​โม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือPRI  ผู้นำธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจร เปิดเผยว่า แนวโน้มการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับ 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.Smart Living Solutions ใส่ใจเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น ครบวงจรมากขึ้นในพื้นที่เดียว โดยไม่ต้องออกนอกที่พัก 2.Sustainable Living Practices ใส่ใจการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การเลือกใช้ชีวิตในสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานทดแทน มีมาตรการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ 3.Wellness &...

ข้อควรระวังในการโอนเงินไปต่างประเทศ

ข้อควรระวังในการโอนเงินไปต่างประเทศ
ารโอนเงินไปต่างประเทศเป็นการดำเนินการที่สามารถทำได้ง่ายๆ ในยุคดิจิตอลนี้ แต่ก็มีความเสี่ยงที่ควรระวังอยู่ด้วย วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรระวังในการโอนเงินไปต่างประเทศกัน ค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยน: ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมที่แอบแฝงอย่างละเอียด บางครั้งอัตราที่ดูดีอาจมีค่าธรรมเนียมสูง หรือค่าธรรมเนียมที่ต่ำอาจมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่คุ้มค่า ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ: ใช้บริการโอนเงินจากผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและปัญหาด้านความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลและการป้องกันการฉ้อโกง: ไม่ควรแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลหรือรายละเอียดการธนาคารกับบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือ ระมัดระวังการหลอกลวงผ่านอีเมลหรือโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นบริการโอนเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการโอนเงินของคุณปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเงินทุน ตรวจสอบรายละเอียดการรับเงินอย่างละเอียด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่รายละเอียดของผู้รับเงินอย่างถูกต้อง การใส่ข้อมูลผิดพลาดอาจทำให้เงินไปถึงบุคคลอื่นหรือการคืนเงินอาจมีค่าใช้จ่าย ติดตามการโอนเงิน: ใช้หมายเลขติดตามการโอนเงินเพื่อตรวจสอบสถานะของการโอนเงินของคุณ และติดต่อธนาคารหรือผู้ให้บริการทันทีหากมีปัญหา ระมัดระวังในการใช้บริการโอนเงินออนไลน์: ในขณะที่บริการออนไลน์สามารถเสนอความสะดวกและค่าธรรมเนียมที่ต่ำ คุณควรใช้บริการจากแพลตฟอร์มที่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและมีการรับรองที่เชื่อถือได้ เตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็น: บางครั้งอาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการโอนเงิน ตรวจสอบว่าคุณมีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด สรุป การโอนเงินไปต่างประเทศถือเป็นสิ่งที่สะดวกสบายในยุคดิจิตอล แต่ก็มีความเสี่ยงที่ควรต้องระวัง อย่างค่าธรรมเนียม, ความปลอดภัยของข้อมูล และกฎหมายและข้อกำหนด การทราบข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่หากคุณมีบัญชีเงินฝากต่างประเทศ แล้วต้องการโอนเงินไปฝากประจำเพื่อรอรับดอกเบี้ยที่งอกเงย และกำลังมองหาบริการโอนเงินไปต่างประเทศที่สะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได้ DeeMoney คือคำตอบ! เรทดี พร้อมค่าธรรมเนียมคงที่ 125 บาท โอนเท่าไหร่ ปลายทางรับเงินเต็มจำนวน ไม่มีหักปลายทาง ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง ให้คุณวางแผนการเงินได้แบบไม่มีสะดุด ไวดี การันตีเงินถึงไวใน 1 วันทำการ รองรับมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก (เช็คประเทศทั้งหมดที่นี่: https://www.deemoney.com/) ง่ายดี แอปพลิเคชันใช้งานง่าย คุณสามารถสมัคร โอน จ่าย จบครบในที่เดียว นอกจากนี้การลงทะเบียนก็สะดวก คนไทยใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงใบเดียว...

Clean makeup เรียบง่ายแต่สวยฉ่ำ เทรนด์แต่งหน้ามาแรงของปี 2024

Clean makeup
Clean makeup กำลังเป็นเทรนด์การแต่งหน้าที่ได้รับความนิยม เน้นความเรียบง่าย ดูเป็นธรรมชาติ เน้นผิวที่เปล่งปลั่ง สุขภาพดี ดูสะอาดตา หนักไปทางนู้ด ๆ เบจ ๆ สีผิวโทนไหนก็แต่งสวยค่ะ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความน้อยแต่แอบมีอะไร วันนี้เรานำเอา How to หลักการหลัก ๆ สำหรับผู้ที่สนใจมาฝากกันค่ะ หลักการสำคัญของ Clean makeup เน้นความเรียบง่าย: ใช้ผลิตภัณฑ์น้อยชิ้น เน้นงานผิวให้ดูเป็นธรรมชาติ ไม่หนาเตอะ ส่วนผสมจากธรรมชาติ: เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ออร์แกนิค ปราศจากสารเคมีอันตราย อ่อนโยนต่อผิว: เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย ไม่ระคายเคืองต่อผิว สุขภาพดี: เน้นการบำรุงผิวให้ดูสุขภาพดี เปล่งปลั่งจากภายใน เทคนิคการแต่งหน้า Clean makeup   เตรียมผิว: เริ่มต้นด้วยการบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น อิ่มน้ำ เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ อ่อนโยนต่อผิว งานผิว: ใช้รองพื้นเนื้อบางเบา ปกปิดรอยแดง รอยดำบางส่วน เน้นให้ผิวดูเป็นธรรมชาติ ไม่หนาเตอะ คอนซีลเลอร์: ทาคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดที่ต้องการปกปิด เช่น ใต้ตา รอยสิว แก้ม: ปัดแก้มด้วยสีพีชหรือสีชมพูอ่อนๆ ให้ดูระเรื่อ ลิปสติก: ทาลิปสติกสีนู้ด หรือสีชมพูธรรมชาติ เน้นความเป็นธรรมชาติ คิ้ว: เน้นคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาติ ไม่เขียนหนาเกินไป ใช้ดินสอเขียนคิ้วหรือฝุ่นเขียนคิ้ว เติมเต็มคิ้วให้ดูสมบูรณ์ ไฮไลท์: ทาไฮไลท์ให้หน้าดูมีมิติ เน้นบริเวณโหนกแก้ม สันจมูก...

Crybaby กับ 7 คาแรกเตอร์อาร์ตทอยที่เหล่านักสะสมไม่ควรพลาดปี 2567

Crybaby
ใครหลายคนก็คงรู้จัก Art Toy (อาร์ตทอย) ที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้ ยิ่งน้อง Crybaby ยิ่งกำลังเป็นกระแสนิยมเลย Crybaby ผลงานการออกแบบของศิลปินคนไทยซึ่งกำลังโด่งดังในตลาดนักสะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อเจ้าของผลงานได้จัดนิทรรศการให้บุคคลทั่วไปได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด ยิ่งส่งผลให้ความนิยมของอาร์ตทอยครายเบบี้เพิ่มสูงขึ้น วันนี้เราเลยรวบรวมกับ 7 คาแรกเตอร์มาฝาก จะมีอะไรบ้างนะ 1.Crying in The Woods  เป็นซีรีส์ที่น่าติดตามเป็นอย่างมาก เป็นการผสมผสานเรื่องราวของความวุ่นวายทางอารมณ์, การค้นพบตนเอง, และพลังการฟื้นตัวจากธรรมชาติอย่างน่าทึ่ง ตั้งอยู่ในที่ราบที่เป็นป่ารกร้าง เรื่องราวในซีรีส์นี้ตามการเดินทางของตัวละครที่ต้องทำความเข้าใจกับปีศาจภายในตัวเองในขณะที่พยายามหาความสงบให้กับตัวเองในการเดินทางอันเงียบสงบของป่า 2.Crybaby ซีรีส์ Monster Tears เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกที่อาศัยอยู่ในยุคที่มนุษย์และมอนสเตอร์ต้องดำเนินชีวิตร่วมกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นในโลกที่ไร้ความเสมอภาค การระบายอารมณ์ที่กำลังจะระเหิดออกมา หรือที่สุดของการปรากฎตัวของอารมณ์ผสมผสานกับกลิ่นหอมที่น่าสงสาร ซีรีส์นี้มอบการผจญภัยที่หวาดกลัวและตื่นตาตื่นใจซึ่งน่าจดจำในทุกๆ ด้านของมัน ด้วยการผสมผสานของอารมณ์อันหลากหลาย พร้อมกับการแสดงอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพ ซีรีส์นี้จะพาคุณผ่านการเดินทางที่ทรงพลังและโลกที่เต็มไปด้วยความพิสดาร   3.Crybaby ซีรีส์ Lonely Christmas เป็นซีรีส์ที่เป็นเรื่องของความเศร้าเสียดสีในช่วงเทศกาลคริสต์มาส มันเป็นเรื่องราวของตัวละครที่ต้องเผชิญกับความเหงาและความสูญเสียในช่วงเวลาที่คนอื่นมักจะรู้สึกสุขภาพใจ ในเรื่องราวนี้ ตัวละครหลักคือเด็กหญิงชื่ออีซาเบล ที่ต้องมาเสริฟที่ร้านกาแฟชื่อดังในเมืองที่เธออาศัยอยู่ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่คนรอบข้างกำลังเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสุข อีซาเบลต้องเผชิญหน้ากับความเหงาและความเงียบเหงาของการเฉลิมฉลองที่เธอคาดหวังไว้ เมื่อเธอได้พบกับเรื่องราวของคนรอบข้างที่มีความสำคัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของเธอเอง มันจะส่งผลกระทบต่อวิวัฒนาการของเธอ รวมถึงการมองเห็นและเข้าใจความหมายแท้จริงของความเป็นอยู่ในช่วงเทศกาลนี้   4.Crybaby รุ่น The Treasure Keeper เป็นซีรีส์ที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและความลึกลับที่น่าตื่นเต้น ในโลกที่มีอำนาจเวทมนตร์และอันตรายที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและความลึกลับ นักเรียนหนุ่มหนึ่ง ที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าสะพรึงกลัวในชีวิตของเขา ผู้นี้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เฝ้ารักของสมบัติมหาสมบัติที่ลึกลับ และต้องรับมือกับอุปสรรคและอันตรายจากผู้ที่ต้องการนำสมบัตินี้ไปใช้ในเรื่องราวของตนเอง นับว่า "Crybaby: The Treasure Keeper" นั้นเสนอโลกแห่งเทพนิยายที่น่าหลงใหล ซึ่งเต็มไปด้วยความลับและเรื่องราวที่ท้าทายใจ...

Latest article

กฎหมายสมรสเท่าเทียม 2567

รู้จัก กฎหมายสมรสเท่าเทียม 2567 ที่สภาผ่านร่างแล้ว

วันนี้ 27 มีนาคม 2567 สภาผ่านร่าง กฎหมายสมรสเท่าเทียม 2567 แล้ว ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วาระที่ 2-3 ด้วยคะแนนเสียง 400 ต่อ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนน 3...
รพ.พญาไท ศรีราชา 2

เครือ รพ.พญาไท-เปาโล รุกตลาด EEC เปิดโรงพยาบาลใหม่ รพ.พญาไท ศรีราชา 2 พร้อมนำไทยสู่แถวหน้าด้านการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เดินหน้าขยายการให้บริการ ด้านการแพทย์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ล่าสุดประกาศเปิดตัว อย่างเป็นทางการ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 2 สอดรับกับ นโยบายภาครัฐ ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยโดยเฉพาะ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นศูนย์กลางการแพทย์ ครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน รพ.พญาไท ศรีราชา 2 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 2 เป็นโรงพยาบาลทั่วไป สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้มากถึง 1,500 คนต่อวัน และผู้ป่วยในจำนวนรวมทั้งสิ้น...
เทรนด์การอยู่อาศัย-และการใช้ชีวิตของผู้บริโภคปี-2024

เทรนด์การอยู่อาศัย และการใช้ชีวิตของผู้บริโภคปี 2024

เทรนด์การอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปี 2024 มีแนวโน้มที่น่าสนใจ ดังนี้ การทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) หลายบริษัทได้ปรับรูปแบบการทำงานให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้ผู้คนต้องการบ้านที่มีพื้นที่สำหรับทำงานที่บ้านอย่างเหมาะสม ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร เช่น ร้านค้า ฟิตเนส สระว่ายน้ำ เนื่องจากผู้คนใช้เวลาอยู่ในอาคารมากขึ้น การใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศ การระบายอากาศ และพื้นที่สีเขียวมากขึ้น เทคโนโลยีอัจฉริยะ อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิ,...