fbpx
หน้าแรก บล็อก

นาฬิกาไอโม่ นาฬิกาเพื่อความปลอดภัยวัยเปิดเทอม 2022

นาฬิกาไอโม่ นาฬิกาเพื่อความปลอดภัยวัยเปิดเทอม 2022
นาฬิกาไอโม่ นาฬิกาเพื่อความปลอดภัยวัยเปิดเทอม 2022 ปัจจุบันเป็นโลกที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตร่วมไปกับมนุษย์ หากสังเกตเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแทบจะทุกเรื่อง ไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของความปลอดภัย โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูก น้อง ๆ หนู ๆ เวลาจะไปโรงเรียนหรือทำกิจกรรมอะไร คุณพ่อคุณแม่ก็อดที่จะห่วงไม่ได้ จะให้พกโทรศัพท์ ก็ดูว่ายังไม่เหมาะสมกับช่วงวัย แต่จะปล่อย ก็คงจะเป็นห่วงไม่น้อย เพราะไม่สามารถติดตามตัวได้เลย จึงมี นวัตกรรมนาฬิกาที่สามารถทั้งโทรและจับสัญญาณตำแหน่งที่เด็กอยู่ได้ ที่เรียกว่า “นาฬิกาไอโม่” นาฬิกาที่ผู้ปกครองให้ความไว้ใจด้านความปลอดภัยในยุค 2022 นาฬิกาไอโม่คืออะไร นาฬิกาไอโม่ (imoo) เป็น smart watch สำหรับเด็ก ที่เอาไว้ใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง โดยมีฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับโทรเข้าโทรออก รับสาย บันทึกเบอร์โทรที่สำคัญ และผู้ปกครองสามารถติดตามตำแหน่งที่เด็กอยู่ได้แบบเรียลไทม์ ด้วยการใช้งานระบบระบุตำแหน่งแบบ gps ที่มีการอ้างอิงตำแหน่งจาก google map นอกจากนี้ ในบางรุ่นยังสามารถถ่ายรูปได้อีกด้วย การทำงานของนาฬิกาไอโม่ มองเผินนาฬิกาไอโม่ก็ดูจะเหมือนนาฬิกาทั่ว ๆ ไป แต่ที่พิเศษคือมีฟังก์ชั่นที่รองรับการโทรเข้าโทรออกไปยังเบอร์ของผู้ปกครองตามที่ได้ตั้งค่าไว้ในเครื่อง หลังจากที่ได้ทำการติดตั้งเพื่อที่จะใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือว่าใช้ในกรณีที่เรียกให้ผู้ปกครองมารับหลังจากที่เลิกเรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองนั้นสามารถที่จะทำการเชื่อมต่อและติดต่อกลับไปยัง เด็ก ๆ ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ รวมถึงยังสามารถส่งข้อความเสียงได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีความสามารถเปรียบเสมือน smart watch สำหรับเด็ก ๆ ที่มาพร้อมกับความสามารถในการนับก้าวเดินเพื่อติดตามปริมาณกิจกรรมที่เกิดขึ้นขณะที่อยู่โรงเรียน ใช้เป็นนาฬิกาปลุกและบอกเวลาได้ช่วยให้เด็ก ๆ นั้นสามารถที่จะดูเวลาผ่านทางนาฬิกาไอโมได้อย่างง่ายดาย ด้วยหน้าปัดบอกเวลาที่เป็นทั้งตัวเลขและสามารถที่จะตั้งค่าให้เป็นแบบเข็มได้เช่นเดียวกัน นาฬิกาไอโม่ช่วยเรื่องความปลอดภัยได้อย่างไร อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นว่านาฬิกาไมโม่มีฟังก์ชั่นในการติดตามและระบุตำแหน่งแบบ gps...

TBCSD Climate Action เปิดเวทีนำร่อง ยกระดับ “อสังหาฯ-ก่อสร้าง-นิคมอุตฯ” สู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

TBCSD Climate Action เปิดเวทีนำร่อง ยกระดับ “อสังหาฯ-ก่อสร้าง-นิคมอุตฯ”
โลกธุรกิจกำลังปรับเปลี่ยนและเดินหน้าสู่ธุรกิจสีเขียวเพื่อลดวิกฤตโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นร้อนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการมาถึงของโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้ BCG Economy Model เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดงาน TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)” #Season 1: กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างและนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงบทบาทขององค์กรภาคธุรกิจไทยในการร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานขององค์กรภาคธุรกิจไทยสู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่ง TBCSD เป็นเครือข่ายธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดเครือข่ายหนึ่งของประเทศได้มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมขับเคลื่อนแก้ไขประเด็น Climate Change อย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องและกลุ่มองค์กรสมาชิก TBCSD กว่า43 องค์กร ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพื่อกำหนด Climate Action ให้ชัดเจน ด้วยการกำหนดเป้าหมาย มาตรการ และกรอบกิจกรรมที่ภาคธุรกิจสามารถดำเนินการร่วมกันเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันขยายผลและผลักดันเป็นระดับนโยบายของประเทศ อันเป็นการแสดงออกถึงพลังจากการรวมตัวขององค์กรภาคธุรกิจไทยในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำและสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจกตัวการใหญ่ Climate Change นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า สผ. ได้จัดทำนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญทั้งมิติด้านการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) มิติด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...

“ยันฮี” โดดร่วมงาน “BANGKOK PRIDE 2022” ตามกระแสหลากหลายทางเพศ ให้ความรู้เส้นทางการแปลงเพศแบบหมดเปลือก

ยันฮี” โดดร่วมงาน “BANGKOK PRIDE 2022” ตามกระแสหลากหลายทางเพศ
กระแส LGBT ยังแรงไม่หยุด ยันฮีโดดร่วมงานกับเพจดัง SPECTRUM  ตอบโจทย์ความหลากหลายทางเพศ ในงาน “BANGKOK PRIDE 2022” ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่  พร้อมส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความรู้เส้นทางการแปลงเพศแบบหมดเปลือก  ตามสโลแกน “ครบ..จบที่ยันฮี กับชีวิตใหม่ที่ใครก็เลือกที่จะเป็นได้” เชื่อมั่นศักยภาพยันฮี ยังเป็นหนึ่งในใจคนที่ต้องการแปลงเพศของเมืองไทย นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี  เปิดเผยสถานการณ์ LGBT (กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ) ว่า “ปัจจุบันLGBT เป็นสังคมที่ได้รับการยอมรับการอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สามารถแสดงออกกันได้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความถูกต้องและไม่ขัดต่อสาธารณชน ซึ่งรพ.ยันฮีก็เป็นหนึ่งในสถานพยาบาลหลายๆ แห่งที่ร่วมให้การดูแลกลุ่มบุคลเหล่านี้ตามหลักการทางการแพทย์ เพื่อให้สอดรับสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้ศูนย์การแปลงเพศครบวงจร รพ.ยันฮี สำหรับศูนย์แปลงเพศครบวงจร โรงพยาบาลยันฮี เราให้บริการแบบสหสาขาวิชาชีพ ทั้งการแปลงเพศจากชายเป็นหญิงและจากหญิงเป็นชาย ตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาด้านจิตเวช  การเทคฮอร์โมนเพื่อปรับสภาพร่างกายตั้งแต่แรกเริ่ม  การวางแผนการผ่าตัดแปลงเพศอย่างถูกวิธีและปลอดภัย  รวมทั้งการดูแลหลังการผ่าตัดด้วยทีมแพทย์สหสาขา ทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง  จึงทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย  นับได้ว่า รพ.ยันฮีเป็นศูนย์กลางของการแปลงเพศที่สามารถผ่าตัดแปลงเพศได้ทั้งจากชายเป็นหญิงและหญิงเป็นชาย ตามสโลแกนที่ว่า “ครบ จบ ที่ยันฮี”    “ปัจจุบัน การผ่าตัดแปลงเพศได้รับการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก มีการคิดค้นเทคนิคการผ่าตัดใหม่ๆ ที่ได้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ รูปลักษณ์ที่ได้จะมีความคล้ายคลึงเพศที่ต้องการมากที่สุด  โดยโรงพยาบาลยันฮีจะผ่าตัดด้วยวิธีจุลยศัลยกรรม ซึ่งเป็นการการผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง สามารถเห็นรายละเอียดโครงสร้างเส้นประสาทต่างๆ ได้ชัดเจนและละเอียดมาก แผลผ่าตัดเล็กลง เจ็บแผลน้อยลง คนไข้ฟื้นตัวเร็วขึ้น ที่สำคัญแพทย์มีประสบการณ์ในการผ่าตัด ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี เกิดผลข้างเคียงน้อยมาก” นายแพทย์สุพจน์ กล่าว             ก้าวแรกที่สำคัญของการแปลงเพศ นั่นคือ การประเมินสภาพจิตใจจากจิตแพทย์จำนวน1- 2 ท่านตั้งแต่เริ่มแรก   เพื่อประเมินตัวตนให้ชัด  จิตแพทย์จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีที่สุด เปรียบเหมือนผู้ช่วยที่จะทำให้ผู้เข้ารับการแปลงเพศค้นหาตัวเองได้ และจะเป็นผู้ดูแลเพื่อให้ผู้เข้ารับการแปลงเพศสามารถยอมรับและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย รวมถึงปรับการใช้ชีวิตประจำวันกับเพศใหม่ได้อย่างเหมาะสม             อีกจุดหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือ การเทคฮอร์โมนภายใต้การดูแลของแพทย์   เราพบว่า คนส่วนใหญ่จะซื้อฮอร์โมนกินเองตามโฆษณาชวนเชื่อ หรือการบอกต่อในสังคมโซเชียล โดยไม่ปรึกษาแพทย์  เพราะไม่ตระหนักถึงอันตรายที่ตามมา เช่น  การใช้ยาฮอร์โมนในปริมาณมากเพื่อเร่งผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว หรือใช้ผิดประเภท  ผิดขนาด อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในกลุ่มคนข้ามเพศนั่นเอง ดังนั้น การใช้ฮอร์โมนตามคำแนะนำของแพทย์จึงจะปลอดภัยมากกว่า  เพราะจะมีการตรวจติดตามสุขภาพ และสามารถตรวจพบความผิดปกติหรือปัญหาสุขภาพได้ทันท่วงที ซึ่งแพทย์อาจมีการปรับยา และ/หรือ...

เฟมินิสต์กับสิทธิ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องความเสมอภาคทางสังคม

Feminist 2022
เฟมินิสต์กับสิทธิ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องความเสมอภาคทางสังคม ในช่วงหลายปีให้หลังมานี้ มีหลายประเทศที่เกิดการเรียกร้องสิทธิสตรีกันเยอะมาก หรือข่าวล่าสุดกับเรื่องผู้หญิงอัฟกันที่แทบจะหมดสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระในประเทศที่มีผู้ชายเป็นใหญ่ อย่างในประเทศไทยเอง ก็มีการเรียกร้องจากกลุ่มผู้ชายที่จะต่อต้านเฟมินิสต์ เพื่อให้ได้ความเสมอภาคทางสังคมด้วยความเถรตรง เช่น ทำไมผู้หญิงไม่ต้องไปเกณฑ์ทหาร หรือทำไมต้องมีหน่วยงานรัฐ NGO ที่ช่วยเหลือสตรี แต่ไม่มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ชายบ้าง ทั้งที่ผู้ชายกับผู้หญิงก็เป็นคนเหมือนกัน ฯลฯ กระแสเฟมินิสต์จึงกลายเป็นเรื่องที่ขัดใจสำหรับผู้ชายบางกลุ่มไม่น้อย ทำความรู้จักคำว่า เฟมินิสต์ เฟมินิสต์ หมายถึง ผู้ที่สนับสนุนเรื่องสิทธิสตรี หรือคำที่ใช้เรียกผู้สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมในผู้หญิงและผู้ชาย กลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เพื่อเรียกร้องความเสมอภาคและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีเฟมินิสต์ นั่นก็เป็นเพราะว่า ไม่ว่าจะผ่านกี่ยุคกี่สมัยมา ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงก็ไม่เคยมีคำว่าเท่าเทียมกันเลย ผู้หญิงและผู้ชายล้วนสามารถเป็นทั้งผู้กดขี่และผู้ถูกกดขี่ได้ เฟมินิสต์สะท้อนการกดขี่ ความไม่เท่าเทียมภายใต้สังคมชายเป็นใหญ่ เคยสงสัยกันไหมคะ ว่าจริง ๆ ผู้ชายกับผู้หญิงเท่าเทียมกันหรือไม่? ในแต่ละวันเราสามารถเห็นตัวอย่างของบริบทนี้อยู่เรื่อย ๆ เช่น ผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือน ทำงานบ้าน ทำกับข้าว เลี้ยงลูก กลับกันเมื่อผู้ชายเป็นฝ่ายทำสิ่งเหล่านั้นเอง กลับกลายเป็นได้รับการชื่นชม แต่กับผู้หญิงกลับมองว่าก็เป็นหน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องทำ ทั้ง ๆ ที่ มันคือหน้าที่ของทั้งสองคนที่ต้องช่วยแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน หรือประโยคยอดฮิตติดหูอย่าง “ก็แต่งตัวโป๊ไง เลยโดน...” ที่ถูกหยิบมาใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ชายด้วยการกล่าวโทษผู้หญิง ทั้ง ๆ ที่ สิทธิ์การแต่งตัวก็เป็นของผู้หญิง แต่คนที่ไปละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น ก็ผู้ชายนั่นไง เมื่อใดก็ตามที่ผู้หญิงออกมาเรียกร้อง ยืนด้วยการเป็นเฟมินิสต์ เคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการโดน Sexual harrasment, การไม่สวมใส่บรา,...

มหัศจรรย์สมุนไพรไทย สร้างเกราะป้องกันต้านทานโรค หยุด! โรค อย่าชะล่าใจ สุขภาพ กาย ใจ สดใสแข็งแรง

วันหยุดสุดสัปดาห์ เป็นช่วงเวลาที่หลายคนพักผ่อน บางคนไปเที่ยวดูหนัง หรือไปทำบุญไหว้พระ พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอโชค ขอลาภ หรือไม่ก็ไม่รู้จะไปไหนก็แนะนำให้ไปเที่ยวตลาดน้ำคลองลัดมะยม หาของอร่อยทานกันให้อิ่ม หรือจะชอปปิง ซื้อสิ้นค้า ของฝาก อยากได้เสื้อก็แวะร้าน pulaykidsshop โซน 7 ร้านนี้ขายเสื้อผ้าเด็กแฮนด์เมด ชุดเดรสน่ารัก ชุดเอี๊ยม เสื้อเชิ้ต มีให้เลือกหลายลายหลายไซซ์ ตั้งแต่เด็กหญิงและชายอายุตั้งแต่ 1-6 ขวบ หรือจะนั่งเรือชมสองฝั่งคลอง ชมสวนกล้วยไม้ นั่งชิลกินกาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ และหากวันหยุด เบื่อ! กับการออกไปนอกบ้าน ไม่ชอบความวุ่นวาย กลัวอากาศร้อน ค่าน้ำมันแพง ก็หากิจกรรมทำที่บ้าน เช่นทำสวน แต่งบ้าน หรือหาหนังสือสักเล่มมาอ่าน เพื่อเสริมเติมความรู้ให้กับตนเอง ก็เป็นอีกทางเลือกที่เราสามารถทำได้ แต่หากชอบอ่านหนังสือ ขอแนะนำหนังสือแนวสุขภาพ เกี่ยวกับสมุนไพรพืชผัก ผลไม้ที่เรานิยมทานกัน รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เราทานนั้นเป็นสมุนไพรที่ต้านโรคได้เป็นอย่างดี และหนังสือที่อยากแนะนำคือ มหัศจรรย์สมุนไพรไทย สร้างเกราะป้องกันต้านทานโรค เขียนโดย สุทธิชัย ปทุมล่องทอง จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีอะไรมากกว่าที่เรารู้ เพียงแค่เปิดอ่าน คุณจะเข้าใจได้เป็นอย่างดี เพราะเราใส่ใจ ไม่มีสิ่งใดมาเปลี่ยนเราได้ เช่นเดียวกับสุขภาพ หากเรา “รักที่จะดูแล” ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มาสร้างความขุ่นเคืองอารมณ์ใจให้เราต้อง “วิตกกังวล”...

เลเจนด์ สยาม พัทยา เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ต้อนรับปลดล็อกกัญชาเสรี ชวนชาวกัญฯ สู่ธีม “SIAM CANNABIS LAND” ชิม ชอปในเส้นทางสายเขียวสุดปังของภาคตะวันออก

เลเจนด์ สยาม พัทยา
บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ ผู้สร้าง เลเจนด์ สยาม พัทยา ประกาศ ตอกย้ำให้เมือง เลเจนด์ สยาม พัทยา เป็นออฟฟิศใหญ่สายกัญฯ จัดฉลองครั้งยิ่งใหญ่ ชวนชาวกัญฯและประชาชนทั่วไปสู่เมืองท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์ “SIAM CANNABIS LAND” ประกาศเปิดตัวเป็น “เมือง กัญฯ และกัญฯ” ดินแดนแห่งพืชมหัศจรรย์ กัญชง กัญชาอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างตำนานใหม่ให้เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่สายเขียวที่ปังที่สุดในภาคตะวันออกที่นักท่องเที่ยวทุกคนห้ามพลาด!! โดยในวันที่ 25-26 มิถุนายนนี้ ประกาศเปิดธีม “SIAM CANNABIS LAND” และร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปลดล็อกกัญชาเสรี กับ Nusa CSR The House of Celebration @Siam Cannabis Land Pattaya  โดยพบกับกิจกรรมพิเศษเต็มรูปแบบ เต็มอิ่มจุใจ 25-26 มิ.ย. 65 แบบครบเครื่องเรื่องกัญชา ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดปัง The Musketeer, Scrubbและ Mirr พบกับร้านค้าที่นำผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชา มากมายมาให้ชอปปิ้ง พบกับFood Tuckและเชิญลิ้มลองอาหารหลากหลายในบรรยากาศตลาดน้ำ ชมไร่กัญชง กัญชาแบบindoor-outdoorพร้อมชอปปิ้งต้นกล้ากัญชง กัญชา สมาชิกต้นไม้มหัศจรรย์เข้างานฟรี!...

ยูนิโคล่เปิดตัว PEACE FOR ALL โปรเจกต์เสื้อยืดการกุศล คอลเลคชันเสื้อยืด UT เพื่อสันติภาพ วางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลก 17 มิ.ย. นี้

ยูนิโคล่เปิดตัว PEACE FOR ALL โปรเจกต์เสื้อยืดการกุศล
ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ประกาศเปิดโปรเจกต์ PEACE FOR ALL ด้วยคำมั่นสัญญาในการสนับสนุนความสงบสุขและสันติภาพของโลกใบนี้อย่างต่อเนื่องผ่านเสื้อยืด UT หรือ UNIQLO T-Shirt เปิดโอกาสให้ทุกคนปลดปล่อยความเป็นตัวตนออกมา โปรเจกต์นี้ได้รับความร่วมมือของผู้นำระดับโลกในแวดวงต่างๆ ทั้งแวดวงศิลปะ ดีไซน์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และกีฬา โปรเจกต์ PEACE FOR ALL ตั้งเป้าหมายร่วมระดมทุนผ่านการวางจำหน่ายเสื้อยืด UT โดย บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด บริษัทแม่ของยูนิโคล่จะบริจาครายได้จากการขายในสัดส่วนมากกว่า 20% ของเสื้อแต่ละตัวแก่องค์กรการกุศลระดับนานาชาติ 3 องค์กร ได้แก่ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR), องค์การแพลน อินเตอร์เนชันแนล (Plan International) และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความยากจน การแบ่งแยก ความรุนแรง ความขัดแย้ง รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ มร. โคจิ ยาไน ผู้อำนวยการบริหารและผู้บริหารอาวุโส กลุ่มบริษัทฟาสท์ รีเทลลิ่ง กล่าวว่า “เดือนที่แล้ว UNHCR ประกาศถึงจำนวนผู้ลี้ภัยทั่วโลกที่สูงขึ้นกว่า 100  ล้านคน เสื้อผ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ลี้ภัย เช่นเดียวกับ น้ำ อาหาร ยารักษาโรค และสถานที่พักพิง เสื้อผ้าไลฟ์แวร์ (LifeWear) ของยูนิโคล่เป็นเสื้อผ้าที่สร้างสรรค์มาเพื่อให้สวมใส่ในชีวิตประจำวัน หลายปีที่ผ่านมา พวกเราได้ร่วมงานกับผู้ริเริ่มด้านการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยหลายคน ด้วยแรงสนับสนุนและความร่วมมือของลูกค้า เสื้อยืด UT PEACE FOR ALL เป็นอีกหนึ่งแคมเปญไลฟ์แวร์นำร่อง เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและสงคราม และช่วยส่งต่อข้อความแห่งสันติภาพไปทั่วโลก ทั้งนี้ เสื้อยืดยังมีพลังที่สามารถสื่อสารข้อความแห่งสันติภาพได้ แม้ว่าคุณจะรู้สึกถึงความยากลำบากในการสื่อสารสิ่งที่คิดออกมา...

ลัดเลาะย่านลับกรุงเทพฯ ไปกับ Monkey Shoulder และ The Monkey Mix นิทรรศการสุดครีเอทีฟ พร้อมอวดมนตร์เสน่ห์เมืองสวรรค์

ลัดเลาะย่านลับกรุงเทพฯ ไปกับ Monkey Shoulder และ The Monkey Mix
Monkey Shoulder (มังกี้ โชลเดอร์) ขอร่วมส่งต่อความสนุก พาชาวกรุงเทพฯ เฉลิมฉลองเมืองหลวงที่ไร้ขอบเขต ณ ร้านมิจฉาชีพ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เนรมิตนิทรรศการที่ไม่เหมือนใครบนถนนข้าวสารที่ไม่เคยหลับใหล พร้อมพาคนกรุงหนีจากความหรูหราและตึกระฟ้าสู่ย่านความสนุกที่คุ้นเคย ซึ่งในงานนี้ Monkey Shoulder อวดนิทรรศการ The Monkey Mix เปิดอินสตอลเลชันสุดคูลที่สะท้อนถึงสีสันและมนตร์เสน่ห์ของย่านลับซึ่งเป็นเอกลักษณ์แห่งกรุงเทพฯ รวมไปถึงนำเสนอผลงานชิ้นเอกที่รังสรรค์โดยนักกีฬาและนักแสดงชาวกรุงอย่าง ตาวน์ วยุษฏิ์ รินทอง และ ศิลปินนักวาดภาพประกอบ ต๊อด-อารักษ์ อ่อนวิลัย หรือ เสลดทอย ทั้งคู่ได้ร่วมกันดีไซน์กระดานเซิร์ฟสเก็ตออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวา และสนุกสนาน สะท้อนกับย่านที่จุดประกายไอเดีย ได้แก่ อารีย์ ทองหล่อ และเยาวราช ร่วมลัดเลาะไปยังย่านต่างๆของกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็น อารี ทองหล่อ หรือเยาวราช เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ หลุดจากความซ้ำซากจำเจ และ ค้นหาเสน่ห์เมืองหลวงอีกครั้ง กับ The Monkey Mix พร้อมติดตามกิจกรรมสุดคูลที่ Monkey Shoulder จะจัดขึ้นอีกมากมาย ที่อินสตาแกรม @makeitmonkey.th #TheMonkeyMixer #MAKEITMONKEY

เผยเคล็ด(ไม่)ลับ ปรับปรุงบ้านอย่างไรให้น่านั่ง ช่วง Work From Home

ปรับปรุงบ้านช่วง Work From Home
เผยเคล็ด(ไม่)ลับ ปรับปรุงบ้านอย่างไรให้น่านั่ง ช่วง Work From Home เพราะการกลับมาของโควิด 19 เป็นเหตุ ทำให้เราต้องมูฟตัวเองจากออฟฟิศมาอยู่บ้านแทน แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีบ้านที่พร้อมให้นั่งทำงานได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งนั่นก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพทั้งการทำงานและร่างกายของเรา แล้วแบบนี้ เราจะต้องปรับปรุงบ้านอย่างไรให้น่านั่ง ในช่วงเวลาที่ต้อง Work From Home กันล่ะ? ถ้าใครกำลังมีปัญหา ตามมาดูเคล็ด(ไม่)ลับที่เรานำมาฝากพร้อม ๆ กันเลย แนะนำวิธีการปรับปรุงบ้าน สิ่งสำคัญในการปรับปรุงบ้านให้น่านั่งสำหรับ Work From Home คือ การสร้างบรรยากาศให้น่านั่งจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่จะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางความคิด อีกทั้งยังช่วยลดความตรึงเครียดเพิ่มความผ่อนคลายได้อีกด้วย ซึ่งมีเคล็ดลับดังนี้ เลือกห้องที่เงียบ ในการจัดเป็นห้องทำงาน ด้วยความที่การทำงานจะต้องใช้สมาธิอย่างมาก ดังนั้นห้องที่จะใช้เป็นห้องทำงานจึงจะต้องเงียบ มีการจัดอย่างเป็นสัดส่วนและมีความเป็นส่วนตัว ถ้าคิดไม่ออกว่าห้องไหนดี แนะนำว่าให้เลือกนั่งเล่นจะเหมาะที่สุด เพราะไม่อุดอู้ บรรยากาศสบาย ๆ นั่งทำงานทั้งวันก็ไม่เบื่อ ลดเสียงรบกวนหรือเสียงก้องสะท้อน เคยไหมคะ เวลาเรากำลังประชุม มักจะต้องเจอกับเสียงรบกวนแทรกเข้ามาตลอด ไม่ก็มีเสียงก้องสะท้อนภายในห้องเราเอง ทำให้ฟังไม่ชัดเจน ซึ่งการแก้ปัญหาสามารถทำได้โดยการติดฟองน้ำรังไข่ที่ผนัง เพิ่มเฟอร์นิเจอร์ที่บุโฟม ติดผ้าม่าน หรือปูพรมที่พื้น สามารถเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง มากรุทับผนังห้อง ก็ช่วยลดปัญหาเรื่องเสียงก้องเสียงสะท้อนไปได้ หาต้นไม้เล็ก ๆ มาตั้งบนโต๊ะทำงาน หลายครั้งเมื่อเราทำงานไปมาก ๆ เข้า ก็มักจะเกิดความเหนื่อย...

แนะนํา deeple แชทบอทฟรี กับ 6 คุณสมบัติแชทบอทที่ตอบโจทย์การซื้อ-ขายออนไลน์ยุคนี้

แนะนํา deeple AI Chatbot แชทบอทฟรี กับ 6 คุณสมบัติแชทบอทที่ตอบโจทย์การซื้อ-ขายออนไลน์ยุคนี้
deeple AI Chatbot : จากการ Work From Home ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้พฤติกรรมคนไทยเปลี่ยนไป... หลายคนหันมาซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อเสื้อผ้า ของกินของใช้ต่างๆ ทำให้ตลาด Online Shopping ของไทยนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดด จนกระทบต่อธุรกิจหลายเจ้า ทั้งรายเล็กรายใหญ่ต้องปรับตัวจากออฟไลน์ มาอยู่บนออนไลน์ แต่รู้หรือไม่ ? การแข่งขันบนโลกออนไลน์นั้นสูงมาก ใครที่เร็วกว่าย่อมได้เปรียบคนที่ช้ากว่าเสมอ แน่นอนว่าการตอบคำถามพูดคุยกับลูกค้านั้น ถือว่าเป็นอีกกลยุทธ์เด็ด ที่จะทำให้ธุรกิจออนไลน์มัดใจลูกค้า เอาชนะคู่แข่งด้วย ยิ่งมีการตอบที่ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน รวดเร็ว ก็ยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสการขายให้กับธุรกิจของคุณได้ ซึ่งบางธุรกิจก็ใช้วิธีตั้งค่า Auto-Respose นั่งตั้งค่าคีย์เวิร์ดไว้เพื่อให้ตอบลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มักเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เสียลูกค้าไป หรือบางธุรกิจใช้วิธีจ้างแอดมินตอบแชท เพื่อบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งก็มีข้อเสียคือ สร้างต้นทุนเพิ่มขึ้นให้กับธุรกิจของเรา ดังนั้น การปิดการขายออนไลน์ในระยะเวลาที่รวดเร็วจึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินความสามารถ แค่ต้องมีตัวช่วย! วันนี้ Alive Around ขอแนะนำเครื่องมือตัวใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า “deeple AI Chatbot” เทคโนโลยีระบบแชทบอท ตอบได้ทั้งบน Facebook & Line OA เป็นเครื่องมือช่วยปิดการขายผ่านแชท พร้อมยกระดับประสบการณ์การซื้อขายให้ไหลลื่น...

Latest article

นาฬิกาไอโม่ นาฬิกาเพื่อความปลอดภัยวัยเปิดเทอม 2022

นาฬิกาไอโม่ นาฬิกาเพื่อความปลอดภัยวัยเปิดเทอม 2022

นาฬิกาไอโม่ นาฬิกาเพื่อความปลอดภัยวัยเปิดเทอม 2022 ปัจจุบันเป็นโลกที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตร่วมไปกับมนุษย์ หากสังเกตเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแทบจะทุกเรื่อง ไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของความปลอดภัย โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูก น้อง ๆ หนู ๆ เวลาจะไปโรงเรียนหรือทำกิจกรรมอะไร คุณพ่อคุณแม่ก็อดที่จะห่วงไม่ได้ จะให้พกโทรศัพท์ ก็ดูว่ายังไม่เหมาะสมกับช่วงวัย แต่จะปล่อย ก็คงจะเป็นห่วงไม่น้อย เพราะไม่สามารถติดตามตัวได้เลย จึงมี นวัตกรรมนาฬิกาที่สามารถทั้งโทรและจับสัญญาณตำแหน่งที่เด็กอยู่ได้ ที่เรียกว่า “นาฬิกาไอโม่” นาฬิกาที่ผู้ปกครองให้ความไว้ใจด้านความปลอดภัยในยุค 2022 นาฬิกาไอโม่คืออะไร นาฬิกาไอโม่ (imoo) เป็น...
TBCSD Climate Action เปิดเวทีนำร่อง ยกระดับ “อสังหาฯ-ก่อสร้าง-นิคมอุตฯ”

TBCSD Climate Action เปิดเวทีนำร่อง ยกระดับ “อสังหาฯ-ก่อสร้าง-นิคมอุตฯ” สู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

โลกธุรกิจกำลังปรับเปลี่ยนและเดินหน้าสู่ธุรกิจสีเขียวเพื่อลดวิกฤตโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นร้อนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการมาถึงของโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้ BCG Economy Model เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดงาน TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)” #Season 1: กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างและนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน...
ยันฮี” โดดร่วมงาน “BANGKOK PRIDE 2022” ตามกระแสหลากหลายทางเพศ

“ยันฮี” โดดร่วมงาน “BANGKOK PRIDE 2022” ตามกระแสหลากหลายทางเพศ ให้ความรู้เส้นทางการแปลงเพศแบบหมดเปลือก

กระแส LGBT ยังแรงไม่หยุด ยันฮีโดดร่วมงานกับเพจดัง SPECTRUM  ตอบโจทย์ความหลากหลายทางเพศ ในงาน “BANGKOK PRIDE 2022” ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่  พร้อมส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความรู้เส้นทางการแปลงเพศแบบหมดเปลือก  ตามสโลแกน “ครบ..จบที่ยันฮี กับชีวิตใหม่ที่ใครก็เลือกที่จะเป็นได้” เชื่อมั่นศักยภาพยันฮี ยังเป็นหนึ่งในใจคนที่ต้องการแปลงเพศของเมืองไทย นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี  เปิดเผยสถานการณ์ LGBT (กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ) ว่า “ปัจจุบันLGBT เป็นสังคมที่ได้รับการยอมรับการอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สามารถแสดงออกกันได้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความถูกต้องและไม่ขัดต่อสาธารณชน ซึ่งรพ.ยันฮีก็เป็นหนึ่งในสถานพยาบาลหลายๆ แห่งที่ร่วมให้การดูแลกลุ่มบุคลเหล่านี้ตามหลักการทางการแพทย์ เพื่อให้สอดรับสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้ศูนย์การแปลงเพศครบวงจร รพ.ยันฮี สำหรับศูนย์แปลงเพศครบวงจร โรงพยาบาลยันฮี เราให้บริการแบบสหสาขาวิชาชีพ ทั้งการแปลงเพศจากชายเป็นหญิงและจากหญิงเป็นชาย ตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาด้านจิตเวช  การเทคฮอร์โมนเพื่อปรับสภาพร่างกายตั้งแต่แรกเริ่ม  การวางแผนการผ่าตัดแปลงเพศอย่างถูกวิธีและปลอดภัย  รวมทั้งการดูแลหลังการผ่าตัดด้วยทีมแพทย์สหสาขา ทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง  จึงทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย  นับได้ว่า รพ.ยันฮีเป็นศูนย์กลางของการแปลงเพศที่สามารถผ่าตัดแปลงเพศได้ทั้งจากชายเป็นหญิงและหญิงเป็นชาย ตามสโลแกนที่ว่า “ครบ...