เช็คอิน! ปักหมุด! วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ไหว้พระเติมบุญ เสริมบารมี ขอพรพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระแม่กวนอิม ปางไสยาสน์

1467

 

คุณใช้เวลาว่างทำอะไรกันบ้าง? นอกเหนือจากพักผ่อน หลายต่อหลายคนต่างมีคำตอบอยู่ในใจ เพียงแต่ถึงเวลาวันหยุดเมื่อไหร่ ได้เวลาที่ปลดปล่อย บางคนไปชมวิวทิวทัศน์สัมผัสบรรยากาศต่างจังหวัด บางคนไปเที่ยวทะเล และอีกหลายคนเที่ยวใกล้บ้าน ไหว้พระขอพร หรือไม่ก็ขับรถหาร้านกาแฟนั่งเช็คอิน ถ่ายรูปสวย ๆ โพสต์

สำหรับท่านใดที่คิดว่าวันหยุดอยากใช้เวลากับครอบครัว ชวนกันไปไหว้พระขอพร ขอแนะนำสถานที่ไหว้พระใกล้กรุงอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ คือวัดธรรมปัญญาราม บางม่วง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นวัดจีนที่มีความงดงาม มีพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้าและพระแม่กวนอิมปางพระไสยยาสน์ ที่ใหญ่โตมีความยาว 21 เมตร

ก่อนเที่ยวชมกราบไหว้พระ องค์เทพ เรามาทำความคุ้นเคยรู้จักความเป็นมาของวัดพอสังเขป วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (興盛寺) (CHUA HUNG THANH) ตั้งอยู่ที่ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐม ซึ่งคราครั้งอดีตวัดแห่งนี้แต่เดิมนั้นเป็นโรงเจหลังเก่า ชื่อว่า “เฮงเส็งตัว” หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามโรงเจ บางม่วง เป็นโรงเจที่เก่าแก่คู่กับแม่น้ำท่าจีนมาไม่น้อยกว่า 150 ปี

วัดธรรมปัญญาราม บางม่วง เป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เติมบุญให้กับชีวิตของเราพบแต่ความสุข ความเจริญ และได้กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย และ พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า (พระยูไลไภษัชย์) หรือ พระเงินใหญ่ พระประธานประจำวัดแห่งนี้ ขนาด สูง 7 เมตร ที่หล่อด้วยเนื้อเงินยวงเป็นองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ที่ได้หล่อขึ้นตามตำราพระพุทธศาสนามหายาน นอกจากนี้ยังมีเทพพ่อทันใจ ขอพร รับโชค รับลาภ และจตั้งจิตอธิฐานไหว้พระโพธิสัตว์ทั้งสองยาม คือ สุริยันโพธิสัตว์ และ จันทราโพธิสัตว์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

สำหรับท่านที่ปรารถนาจะกราบองค์แม่กวนอิม สามาถทำบุญนำธูปกราบไหว้ขอพรด้านบนมหาวิหารถ้ำ ซึ่งพระแม่กวนอิม ปางพระไสยยาสน์ ในอิริยาบถนอน หรือ พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ปางเสวยสุข ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจะมีความยาวมากถึง 21 เมตร หล่อด้วยทองเหลือง พระพักตร์หล่อด้วยทองคำแท้ ประดิษฐานบนมหาวิหารถ้ำพระโพธิสัตว์ ที่ได้สร้างขึ้นมาให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ศูนย์รวมที่พึ่งทางใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่มากราบไหว้ขอโชค ลาภ และอธิฐานให้ตัวเอง หมดทุกข์หมดโศก หมดโรค หมดภัย

หลังจากที่ขอพรอธิฐานตั้งจิตเสร็จแล้ว สามารถตีระฆังใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ นำมาจากประเทศเวียดนาม เพื่อเสริมความมั่งคั่ง ดังกึกก้องให้เป็นที่ประจักษ์

เที่ยวเติมบุญเสริมดวงเพิ่มบารมี ทำให้ชีวิตมีความสุข ไร้ซึ่งความกังวล เพราะความที่เราอิ่มบุญนั่นเอง นอกจากไหว้พระขอ พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า แม่กวนอิม แล้วยังไม่หมดเพียงแค่นั้น เพราะภายในวัดปัญญารามบางม่วงยังมีสถานที่ให้เราตักบุญอีกไม่ว่าจะเป็นการขอพร เทพเจ้าประจำราศีปีเกิด เทพเจ้าขุนพลทั้ง 12 องค์ อธิษฐานจิตต่อแมนดาล่าทราย มณฑล ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นตามแบบพระสงฆ์ลามะ ขอพรหมอเทวดาชั่วท้อเชียงซื้อ เทพเจ้าโชคลาภ ทั้ง 5 องค์ โหงวโห่วไฉ่ซิ่ง เทพเจ้าโชคลาภไช่นิ่งเอี้ยะ มีที่เคารพกราบไหว้ของชาวบ้านคือ ศาลเจ้าที่ถ้ำเทียนไต่ตีและศาลพญามังกรเขียว เจ้าแห่งมหาสมุทร วัดธรรมปัญญาราม บางม่วง น้ำพระบารมีพระพุทธเจ้าหมอช่วยปัดเป่าโรคกาย – จิต ให้เราพบแต่ความสุข ความเจริญ

สิ่งที่เราได้จากการเข้าวัด ทำให้จิตใจเรานิ่ง ร่มเย็นเป็นสุข เป็นการตักเติมพลังบุญให้เราพบแต่สิ่งดีดี ขจัดโรคร้ายให้ห่างหายไปจากตัวเรา ได้รับพรความเมตตาจากเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เราเชื่อมั่น ศรัทธา ซึ่งการกระทำสิ่งที่ดี อันเป็นมงคลช่วยเสริมเติมบุญให้กับเราได้พบพานแต่ความสุข ความเจริญ มั่งคั่ง มั่งมีและปลอดโรคปลอดภัยนั่นเอง

สำหรับท่านใดที่มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดนครปฐม อย่าลืมแวะเวียนไปกราบนมัสการพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า แม่กวนอิม และองค์เทพต่าง ๆ และหากท่านใดที่ยังหาโอกาสไม่ได้เพียงแค่ตั้งจิตอธิฐานสวดมนต์ขอพร ท่านก็พบกับความสุขได้เช่นกัน

คาถาบูชาพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า (อนัม)

นามโม บากหย่าผากเด๊ เบ่ซักฉา หลึ่วโลทิดลึวลี บ๊ากหลักบ่า ฮักราฉ่าหยา ด๊าดทาเอี๊ยดดายา อาราฮักเด๊ ตามเหมี่ยวตามโบกด่ายา ด๊าดเดียดทา อ๊าน เบ่ซักเถ่ เบ่ซักฉ่า ตามโหมดเอี๊ยดเด๊ต๊า ฮา

พระคาถาบูชาพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า (พุทธ)

นะโม ภะคะวะเต ไภษัชยไวฑูระยะ ปะระภะราชะยะ ตะถาคะตายะ อะระหะเตสัมยักสัมพุทธายะ ตัทยะถา โอม ไภษัชยะ ไภษัชยะ ไภษัชเย สะมุทะคะเต สะวาหา

วันหยุดอิ่มบุญ เพลิดเพลินกับความงดงามของวัดปัญญารามบางม่วง ได้พาครอบครัว พ่อ แม่ เที่ยวเติมบุญเสริมดวงให้กับตนเองและครอบครัวแล้ว เป็นกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสนิทคุ้นเคยกับครอบครัวมากขึ้น หากแต่เรามีความตั้งใจที่จะทำ ความสุขก็บังเกิดขึ้น และท่านใดที่มีโอกาส มีเวลา และชอบทำบุญ การเดินทางไปไหว้พระขอพรเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในวันหยุดที่เราทำแล้วอิ่มอกอิ่มใจ มีความสุขทุกลมหายใจเข้าออก เป็นยาชั้นดีที่ต่อลมหายใจของเราให้อยู่กับความสุขไปนาน ๆ

วันหยุด! คุณคิดจะไปไหน? หรือยัง หากไม่มีหรือคิดไม่ออกบอกไม่ได้ ขอแนะนำทริปวันเดียวเที่ยวสนุก ไหว้พระขอพรวัดธรรมปัญญารามบางม่วง อีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใกล้กรุงที่อยากให้คุณได้สัมผัส คุณพร้อมหรือยัง! ที่จะไปเช็คอิน! ปักหมุด! วัดสวยของจังหวัดนครปฐมที่สายธรรมไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!

สาระน่ารู้

พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระนามเต็มคือ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาส หรือ เอี๊ยะซือฮุดโจ้ว แปลว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นครูแห่งยา รักษาโรครูปปั้นของพระองค์ท่านถือ “ยาอคต” ซึ่งถือว่าเป็นยาที่รักษาโรค ได้ทุกอย่างพระองค์ทรงประทับ ณ แดนพุทธเกษตร

พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า คือ พระศากยมุนีพุทธเจ้าจอมราชันแห่งศาสตร์การแพทย์ มีพระวรกายสีน้ำเงิน สว่างไสว ประดุจท้องฟ้าอันไพศาล พระหัตถ์ขวาในท่าภาวนา มีกิ่งต้นไม้อมฤตชื่อ อาโรร่า พระหัตถ์ซ้ายถือบาตรยา หรือ หม้อยา ในประเทศไทยเรียกพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ว่า พระกริ่ง หรือ พระพุทธเจ้าแห่งหมอยา ผู้รักษาโรคภัยไข้เจ็บของมวลมนุษยชาติแบบองค์รวม เน้นความสัมพันธ์ในการรักษา ทั้งด้าน กาย วาจา ใจ ไปพร้อมกันโดยใช้สมุนไพรใบยา การภาวนามนตราสมาธิจิตและปัญญา ขจัดความอ่อนแอในทางสุขภาพ อนามัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปซึ่งเป็นตัวขัดขวาง ในการบำเพ็ญเพียรเพื่อการหลุดพ้น

สำหรับการเดินทางไปวัดธรรมปัญญารามบางม่วง

สามารถเดินทางมาโดยใช้ถนนสายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จากนั้นเลี้ยวซ้ายมาทางอำเภอสามพราน พอเจอกับสี่แยกไฟแดงแรก ก็ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยคลองใหม่-เทียนดัด ขับไปเรื่อย ๆ จะมีป้ายบอกตลอดระยะทางก็จะเห็นวัดอยู่ทางด้านซ้าย หรือท่านใดที่ขับรถมาทางถนนเพชรเกษม เลยอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ มาถึงไฟแดงเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทียนดัด-คลองใหม่ ขับตรงไปจะมีป้ายบอกตลอดเส้นทาง ประมาณ 6 กิโลเมตร จะเจอวัดอยู่ทางด้านขวามือ

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

ที่อยู่ : ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พิกัด : https://goo.gl/maps/bisLpi74qnf6JTxk6

เปิดให้เข้าชม : 08.00-16.00 น.

โทร : 08-5177-9169

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/MahayanBuddha