เทรนด์การอยู่อาศัย และการใช้ชีวิตของผู้บริโภคปี 2024

53
เทรนด์การอยู่อาศัย-และการใช้ชีวิตของผู้บริโภคปี-2024

เทรนด์การอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปี 2024 มีแนวโน้มที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. การทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) หลายบริษัทได้ปรับรูปแบบการทำงานให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้ผู้คนต้องการบ้านที่มีพื้นที่สำหรับทำงานที่บ้านอย่างเหมาะสม
 2. ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร เช่น ร้านค้า ฟิตเนส สระว่ายน้ำ เนื่องจากผู้คนใช้เวลาอยู่ในอาคารมากขึ้น
 3. การใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศ การระบายอากาศ และพื้นที่สีเขียวมากขึ้น
 4. เทคโนโลยีอัจฉริยะ อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิ, แสงสว่าง, กล้องวงจรปิด เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัย
 5. พื้นที่ส่วนกลางที่หลากหลาย เช่น ห้องประชุม พื้นที่ทำงานร่วมกัน เนื่องจากผู้คนต้องการพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการพบปะสังสรรค์
 6. การออกแบบที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว เนื่องจากผู้คนใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น จึงต้องการพื้นที่ส่วนตัวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
 7. ที่จอดรถสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ที่จอดรถที่สามารถชาร์จไฟได้จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น
 8. ระบบการจัดการขยะและรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน

เทรนด์การอยู่อาศัย

 • ความยั่งยืน: ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เลือกที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานหมุนเวียน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี: ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น เลือกที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย อากาศบริสุทธิ์ และพื้นที่สีเขียว
 • เทคโนโลยี: ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบาย เลือกที่อยู่อาศัยที่มีเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิ ไฟส่องสว่าง และความปลอดภัย
 • ความยืดหยุ่น: ผู้บริโภคต้องการความยืดหยุ่น เลือกที่อยู่อาศัยที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ เช่น ทำงานจากบ้าน หรือรองรับสมาชิกครอบครัวที่เพิ่มขึ้น

เทรนด์การใช้ชีวิต

 • การทำงานจากบ้าน: ผู้บริโภคจำนวนมากทำงานจากบ้าน เลือกที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่สำหรับทำงาน
 • การช้อปปิ้งออนไลน์: ผู้บริโภคช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น เลือกที่อยู่อาศัยที่สะดวกต่อการรับพัสดุ
 • การใช้ชีวิตแบบดิจิทัล: ผู้บริโภคใช้ชีวิตแบบดิจิทัลมากขึ้น เลือกที่อยู่อาศัยที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น เลือกท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ตัวอย่างเทรนด์การอยู่อาศัย และการใช้ชีวิตของผู้บริโภคปี 2024

 • บ้านอัจฉริยะ: บ้านอัจฉริยะมีเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิ ไฟส่องสว่าง และความปลอดภัย ผู้บริโภคสามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ในบ้านผ่านสมาร์ทโฟน
 • คอนโดมิเนียมแบบ Co-living: คอนโดมิเนียมแบบ Co-living เป็นที่อยู่อาศัยแบบแชร์พื้นที่ ผู้บริโภคสามารถแชร์พื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องครัว ห้องนั่งเล่น และพื้นที่ทำงาน
 • อพาร์ตเมนต์สำหรับผู้สูงอายุ: อพาร์ตเมนต์สำหรับผู้สูงอายุมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ เช่น พื้นที่กันลื่น ราวจับ และระบบความปลอดภัย

เทรนด์เหล่านี้จะส่งผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2024

 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะต้องพัฒนาโครงการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
 • โครงการที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน สุขภาพดี และมีเทคโนโลยีอัจฉริยะ จะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
 • ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตในเซกเมนต์ที่ตอบสนองเทรนด์เหล่านี้

โดยสรุป เทรนด์ในปี 2024 มุ่งเน้นไปที่ความสะดวกสบาย เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการมีพื้นที่ส่วนกลางที่หลากหลายเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป