ขยะทั่วไป มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ? อัปเดต 2566

344
ขยะทั่วไป
ขยะทั่วไป
ขยะทั่วไป ที่เราเห็นกันอยู่ในทุกๆ วันนั้น แท้ที่จริงแล้ว สามารถแบ่งประเภทของขยะกันได้ก่อน เพื่อที่จะสามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้ถูกต้อง ซึ่งมีอยู่ 5 ประเภท
ขยะทั่วไป
ขยะทั่วไป

ขยะทั่วไป กำลังล้นเมือง 

กรมอนามัย ได้ให้ข้อมูล ดังนี้ จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยว่า ปัจจุบัน มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในประเทศไทยมากถึง 27.06 ล้านตัน เมื่อเทียบปริมาณขยะแล้วใน 1 วัน มีคนทิ้งขยะวันละ 1.14 กิโลกรัมต่อคน โดยนอกจากข้อมูลของปริมาณขยะที่พบแล้วยังมีเรื่องของการทิ้งขยะและกำจัดขยะได้ไม่ถูกวิธี ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและส่งกลิ่นรบกวนต่อพื้นที่อยู่อาศัยโดยรอบ โดยปัญหาขยะล้นเมืองในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขได้ยากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องของการคัดแยกขยะ รวมถึงการกำจัดขยะที่ถูกวิธี โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นจะพบปัญหาการถ่ายเทขยะไม่ทัน หรือการทิ้งขยะไม่เป็นที่ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะสะสมจนกลายเป็นวิกฤตเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยได้ในที่สุด ด้วยความสำคัญนี้เราจึงขอนำเสนอ 5 ประเภท ขยะทั่วไป ที่สามารถคัดแยกเองได้ด้วยตัวเอง

5 ประเภท ขยะทั่วไป อัปเดต 2566 

การคัดแยกขยะแต่ละประเภทควรใส่ไว้ในถุงเดียวกัน อาจจะเป็นถุงดำหรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่และมัดปากถุงให้สนิท ก่อนนำไปทิ้งที่ถังขยะสาธารณะที่แบ่งประเภทของขยะนั้นๆ ไว้แล้ว ได้แก่
  • ขยะทั่วไป
ถังขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้จะเป็น “สีน้ำเงิน” ขยะทั่วไปเป็นขยะจำพวกเศษกระดาษ ซองพลาสติก เปลือกลูกอม หรือของจำพวกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ที่ไม่คุ้มค่ากับการนำไปรีไซเคิล ขยะเหล่านี้จะถูกนำไปกำจัดตามกระบวนการ เช่น การฝังกลบ การเผาด้วยเตาเผาขยะ เป็นต้น
  • ขยะเปียก
ถังขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้จะเป็น “สีเขียว” ขยะเปียกเป็นขยะย่อยสลายง่ายที่อยู่ในรูปแบบของเศษอาหารที่กินเหลือ วัตถุดิบที่เน่าเสียได้ง่าย ผลไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ซากพืช ซากสัตว์ ที่เมื่อทิ้งไว้ไม่นานจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ขยะเหล่านี้อาจสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ เช่น การนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
  • ขยะรีไซเคิล
ถังขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้จะเป็น “สีเหลือง” ขยะรีไซเคิลมักเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระป๋อง ขวดน้ำ เศษพลาสติก ที่สามารถนำไปหลอมเพื่อแปรรูปสำหรับใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ขยะประเภทนี้จะมีมูลค่าสามารถเก็บไว้ขายให้กับคนที่รับซื้อของเก่า เนื่องจากสามารถนำไปสร้างประโยชน์ต่อได้
  • ขยะอันตราย
ถังขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้จะเป็น “สีแดง” ขยะอันตรายที่อาจมีสารปนเปื้อนไปกับสภาพแวดล้อมได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ ถ่ายไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพ ควรถูกแยกออกจากขยะทั่วไป เนื่องจากขยะเหล่านี้จะมีสารประกอบทางเคมีอันตรายหลายอย่างที่ต้องถูกกำจัดอย่างถูกวิธี
  • ขยะติดเชื้อ 
ถังขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้จะเป็น “สีแดง”  สำหรับขยะมูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาลการตรวจวินิจฉัย ทางการแพทย์การให้ภูมิคุ้มกัน การทดลองเกี่ยวกับโรค ซึ่งจะมีหรืออาจมีเชื้อโรคปะปนอยู่ ถ้ามีการสัมผัสจะทําให้เกิดโรค เช่น หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ชุดตรวจ ATK  อุปกรณ์ทางการแพทย์ เข็มฉีดยา สําลี ผ้าพันแผล เป็นต้น การคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้งลงถัง นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะจากที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโด ได้แล้ว ยังสามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้อีกด้วย ไปดูวิธีคัดแยกขยะที่ถูกต้องสำหรับคนที่อยู่อาศัยในคอนโด บ้าน ทาวน์โฮม ก็สามารถทำได้ และยังทำให้เกิดความรู้สึกดีๆ ต่อการช่วยแยกขยะ โดยสามารถส่งต่อความรู้วิธีการไปยังครอบครัวและเพื่อนๆ ชวนกันให้มาแยกขยะต่อไป อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างล้วนตัองเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะ

การแยกขยะดีต่อใจดีต่อโลกอย่างไร

  • ช่วยลดปริมาณขยะ การแยกขยะช่วยเพิ่มการรียูสและรีไซเคิล เหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลง ขยะบนโลกก็จะลดลงตามไปด้วย
  • ประหยัดงบในการกำจัดขยะ เนื่องจากขยะน้อยลง งบที่ใช้ในการกำจัดขยะแต่ละประเภทก็น้อยลง และยังเป็นวิธีการกำจัดขยะที่เหมาะสม แถมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
  • สร้างคุณค่าและมูลค่าให้ขยะ เมื่อเราแยกขยะและนำขยะไปขายตามจุดรับซื้อต่าง ๆ เราจะได้ความภาคภูมิใจที่มีตัวชี้วัดเป็นเม็ดเงินนั่นเอง
  • ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร ของที่สามารถนำกลับมารียูสและรีไซเคิลได้จะช่วยเพิ่มรายได้และลดทรัพยากรโลกในการผลิตใหม่อีกครั้งด้วย
  • รักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษในโลก การแยกขยะ ทำให้เรากำจัดขยะได้ถูกวิธีและเหมาะสมในแต่ละประเภทมากขึ้น ลดการปนเปื้อนกับดินที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้
การ ‘แยกขยะ’ เริ่มต้นได้ตั้งแต่ตัวเราเอง จนไปถึงนโยบายของภาครัฐ หากเราช่วยลดปริมาณขยะบนโลกลงได้ ก็ถือเป็นการช่วยรัฐบาลประหยัดงบการจัดการขยะลงได้ สามารถนำงบส่วนนี้ไปพัฒนาด้านอื่น ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ดีต่อใจและดีต่อโลกขนาดนี้ เรามาแยกขยะให้ถูกวิธีและเหมาะสมกันนะคะ