วิธีดูแลรักษาเครื่องดูดควัน TEKA

3995

วิธีดูแลรักษาเครื่องดูดควันยี่ห้อ TEKA

  • รุ่น Model EL60 และ รุ่น Model TL.1 62

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

  • ก่อนทำความสะอาดหรือการบำรุงรักษาเครื่องดูดควันทุกครั้ง จะต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกเรียบร้อยแล้ว

การทำความสะอาดแผ่นกรอง
แผ่นกรองคาร์บอนนี้มีอายุการใช้งานประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนของการใช้งานด้วยและคราบเหนียวจากการประกอบอาหารจะจับติดอยู่ภายในของตัวเครื่อง และก่อนการทำความสะอาดจะต้องแน่ใจว่าได้ปิดการทำงานของเครื่องแล้ว

การทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก
ควรใช้ผ้าชุบน้ำ สบู่อุ่น (ประมาณ 40◦C) ทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก และควรระวังเมื่อทำความสะอาดช่องตะแกรง หลังจากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง
• ไม่ควรใช้แผ่นใยขัดใด ๆ และน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างอย่างแรงในการทำความสะอาด เพราะอาจทำความเสียหายให้กับผิววัสดุได้
• ห้ามใช้วัสดุมีคมใด ๆ ขูดทำความสะอาดโดยเด็ดขาด

การเปลี่ยนหลอดไฟ
• ปิดการทำงานของเครื่องดูดควันก่อน
• ถอดแผ่นกรองด้านบนออก
• จากนั้นทำการเปลี่ยนหลอดไฟแต่ไม่ควรเปลี่ยนหลอดไฟในขณะยังร้อน
• ความแรงสูงสุดของหลอดไฟคือ 40 W

วิธีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น