ภาษีลาภลอย คืออะไร ใครบ้างต้องจ่าย?

2204
ภาษี,ภาษีลาภลอย,ภาษีลาภลอย คืออะไร,ภาษีลาภลอย 2561,ภาษีลาภลอย กระทรวงการคลัง,ภาษีลาภลอย ประชาขาติธุรกิจ,การจัดเก็บ ภาษีลาภลอย,ภาษีลาภลอย pantip
ภาษีลาภลอย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีลาภลอย คืออะไร ใครบ้างต้องจ่าย?

ภาษีลาภลอย
ภาษีลาภลอย

ภาษีลาภลอย คือภาษีอสังหาฯ ที่เก็บจากผู้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของรัฐบาล เช่น ระบบรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ทางด่วน สนามบิน ซึ่งการพัฒนาที่ว่า ทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้น โดยเจ้าของอสังหาฯ ไม่ได้ลงทุนอะไร คาดว่าจะบังคับใช้ในปี 2562

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่ควรวิตกกังวลกับภาษีนี้ เพราะจะเก็บจากอสังหาฯ ที่ใช้งานเชิงพาณิชย์ มูลค่าราคาประเมินสูงกว่า 50 ล้านบาทเป็นหลัก ดังนั้น ผู้ครอบครองอสังหาฯ เพื่ออยู่อาศัย หรือเพื่อการเกษตร แม้จะเข้าข่ายภาษีดังกล่าว ก็จะได้รับการยกเว้น ตามภาพที่อธิบายด้านบน

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการสรุปที่แน่ชัด 100% และข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อถึงวันบังคับใช้จริง

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ