รู้จัก โครงการคนละครึ่ง

511
รู้จักคนละครึ่ง

รู้จัก โครงการคนละครึ่ง

กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ในวันที่ 16 ต.ค. 2563 นี้ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 6.00-23.00น. จนครบ 10 ล้านคน ที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง.com เมื่อลงทะเบียนเสร็จ รอรับ sms โดยจะใช้สิทธิได้ตั้งแต่ วันที่ 23 ต.ค. 2563 จนถึง 31 ธ.ค. 2563 นี้

รู้จักโครงการคนละครึ่ง

เป็นโครงการที่กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

สิทธิประโยชน์ โครงการคนละครึ่ง

– ภาครัฐช่วยจ่ายให้ 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%
– รับเงิน ไม่เกินวันละ 150 ต่อคน / ต่อวัน รับได้ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
– ใช้สิทธิได้ที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการ
– ชำระเงินผ่านแอป G-Wallet, เป๋าตัง
– ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้ ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น.
– ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน

เงื่อนไขการลงทะเบียนคนละครึ่ง

– มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นสัญญาชาติไทย
– อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
– ไม่เป็นผู้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการรัฐ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ cgd.go.th
– จำนวน 10 ล้านคน หรือสิทธิ์หมด