Hero

Hero เป็นเนื้อหาบทความ เกี่ยวกับบุคคลสำคัญของโลกที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นบุคคลสำคัญหรือ Hero ที่จะมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงให้คนทั่วโลกพัฒนาได้อย่างล้ำยุคและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากๆ

Latest article

กฎหมายสมรสเท่าเทียม 2567

รู้จัก กฎหมายสมรสเท่าเทียม 2567 ที่สภาผ่านร่างแล้ว

วันนี้ 27 มีนาคม 2567 สภาผ่านร่าง กฎหมายสมรสเท่าเทียม 2567 แล้ว ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วาระที่ 2-3 ด้วยคะแนนเสียง 400 ต่อ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนน 3...
รพ.พญาไท ศรีราชา 2

เครือ รพ.พญาไท-เปาโล รุกตลาด EEC เปิดโรงพยาบาลใหม่ รพ.พญาไท ศรีราชา 2 พร้อมนำไทยสู่แถวหน้าด้านการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เดินหน้าขยายการให้บริการ ด้านการแพทย์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ล่าสุดประกาศเปิดตัว อย่างเป็นทางการ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 2 สอดรับกับ นโยบายภาครัฐ ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยโดยเฉพาะ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นศูนย์กลางการแพทย์ ครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน รพ.พญาไท ศรีราชา 2 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 2 เป็นโรงพยาบาลทั่วไป สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้มากถึง 1,500 คนต่อวัน และผู้ป่วยในจำนวนรวมทั้งสิ้น...
เทรนด์การอยู่อาศัย-และการใช้ชีวิตของผู้บริโภคปี-2024

เทรนด์การอยู่อาศัย และการใช้ชีวิตของผู้บริโภคปี 2024

เทรนด์การอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปี 2024 มีแนวโน้มที่น่าสนใจ ดังนี้ การทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) หลายบริษัทได้ปรับรูปแบบการทำงานให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้ผู้คนต้องการบ้านที่มีพื้นที่สำหรับทำงานที่บ้านอย่างเหมาะสม ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร เช่น ร้านค้า ฟิตเนส สระว่ายน้ำ เนื่องจากผู้คนใช้เวลาอยู่ในอาคารมากขึ้น การใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศ การระบายอากาศ และพื้นที่สีเขียวมากขึ้น เทคโนโลยีอัจฉริยะ อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิ,...