ESCAPE…The New Extraordinaire Rooftop Bar in the Heart of Bangkok

ESCAPE…The New Extraordinaire Rooftop Bar in the Heart of Bangkok

ESCAPE…The New Extraordinaire Rooftop Bar in the Heart of Bangkok ESCAPE…The New Extraordinaire Rooftop Bar in the Heart of Bangkok Lose yourself in a stunning panoramic...

Latest article

ไลฟ์สไตล์ของ “คนรุ่นใหม่” 2023

ไลฟ์สไตล์ของ “คนรุ่นใหม่” 2023

คำว่า "New Generation" โดยทั่วไปหมายถึงคนรุ่นใหม่ เช่น Millennials (เกิดระหว่างปี 1981 ถึง 1996) และ Generation Z (เกิดระหว่างปี 1997 ถึง 2012) ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เหล่านี้มีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมเฉพาะบางประการ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นสำคัญของไลฟ์สไตล์ "คนรุ่นใหม่" ได้แก่ ดิจิทัลเนทีฟ:...
รีวิว แอป กบข. ทำอะไรได้บ้าง

รีวิว แอป กบข. ทำอะไรได้บ้าง ทำไมจึงควรมีไว้ติดเครื่อง

สำหรับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือราชการล้วนต้องมีสวัสดิการเลี้ยงชีพ เมื่อถึงวันเกษียณอายุ โดยในส่วนของราชการก็จะมี กบข. ไว้เป็นเสมือนกองเสบียงสำรองยามชรา ที่จะใช้ดูแลตัวเองไปจนสิ้นอายุ ในการยื่น กบข. หรือตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ  สามารถทำได้หลายวิธี บางคนอาจจะเลือกใช้งานผ่านระบบ e-pension ทางเว็บไซต์ แต่ถ้าอยากจะใช้ง่านง่ายกว่านั้น ก็ใช้งานผ่านแอป กบข. ไปเลยสิคะ เรามาดูกันดีกว่า ว่าแอป กบข. ทำอะไรได้บ้าง แล้วสำคัญอย่างไร แอป...
วิธีป้องกันซีเซียม-137

วิธีป้องกันซีเซียม-137

การป้องกันการสัมผัสซีเซียม-137 (Cs-137) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปกป้องสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันการผลิต Cs-137 ได้ทั้งหมด เนื่องจากเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการฟิชชันของนิวเคลียร์ แต่ก็มีขั้นตอนที่สามารถดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับไอโซโทปกัมมันตรังสีนี้: ความปลอดภัยของโรงงานนิวเคลียร์: การดูแลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงงานนิวเคลียร์อื่นๆ ปฏิบัติตามแนวทางและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด สามารถช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและการปล่อยสารกัมมันตภาพรังสีตามมา รวมทั้ง Cs-137 การจัดการของเสียที่เหมาะสม: การจัดการ จัดเก็บ และกำจัดกากกัมมันตภาพรังสีที่มี Cs-137 อย่างระมัดระวังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและการสัมผัสของมนุษย์ กากกัมมันตรังสีควรเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและกำจัดตามข้อกำหนด การเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน: รัฐบาลและองค์กรต่างๆ ควรมีแผนรับมือเหตุฉุกเฉินที่ครอบคลุมเพื่อจัดการกับอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Cs-137 แผนเหล่านี้ควรรวมถึงขั้นตอนการอพยพ การปนเปื้อน...