เปิดประวัติ พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานบริหาร บ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

166
พีระพงศ์ จรูญเอก
การมีวิสัยทัศน์และการมองเห็นโอกาสที่่แตกต่าง รวมทั้งการมีศักยภาพในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในทุกๆ สถานการณ์นำไปสู่สร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในรูปแบบ “Origin Multiverse” เป็นการเติบโตแบบ“พหุจักรวาล” สร้างอีโคซิสเท็มที่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภคได้แบบครบวงจร รวมพลังกันกลับมาเป็น Multiverse of Happiness

Origin Multiverse

นายพีระพงศ์  จรูญเอก  เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย

วัน เดือน ปี เกิด  13 ตุลาคม 2519  อายุ 46 ปี

ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุ่นที่  มข. 31 หรือปีที่เข้าศึกษา พ.ศ. 2537

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิศวกรรมโยธา  ชั้น สามัญวิศวกร  เลขที่ สย.7989

การศึกษาและสถาบันที่สำเร็จ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย พ.ศ. 2540
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท Master Degree of Engineering จาก University of New South Wales, Australia ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2546
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย พ.ศ. 2550
 • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย​เกษมบัณฑิต​

การศึกษา /อบรมที่สำคัญ อื่นๆ

 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 22/2009 จาก (สถาบัน) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย

พ.ศ. 2552

 • International Construction and Engineering Contract, The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage
 • หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 39 สมาคมผู้บริหารธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย (RE-CU)
 • หลักสูตร The NEXT Real รุ่นที่ี 1
 • หลักสูตรอบรมการลงทุน UltraWealth รุ่นที่ 2
 • หลักสูตรCSI “หุ้นไทย-หุ้นเทศ กลยุทธ์การลงทุนภายใต้ภาวะวิกฤต” (ปี 2563)
 • หลักสูตรCSI” เทคนิคการหาหุ้น และบริหารพอร์ตการลงทุน ภายใต้ภาวะวิกฤต ด้วยโมเดลธุรกิจ& ฟันด์โฟลว์ ปี 2021” (FBI 2021)
 • หลักสูตร บสพ. รุ่นที่ 4/2563 “การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ”
 1. ประวัติการทำงาน (ตำแหน่ง/หน้าที่ที่เคยปฏิบัติงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 • 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด
 • 2547 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีโค ซิสเท็ม จำกัด
 1. เกียรติประวัติการปฏิบัติงาน (เช่น รางวัล วุฒิบัตรที่ได้รับ ฯลฯ)

รางวัลที่ได้รับ

ปี 2558 / 2015

 • รางวัล บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015 ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • รางวัล โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2558 โครงการ บีลอฟท์ คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 115 จาก ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ปี 2559 / 2016

 • รางวัล Property Guru Thailand Property Awards 2016: Best Low-Rise Affordable Condo Development (Bangkok) โครงการ วิลล่า ลาซาล สุขุมวิท 105
 • รางวัล Think of Living People’s Choice Awards 2016 จาก thinkofliving.com ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่

1) Editor’s Choice รางวัลโครงการยอดเยี่ยม โครงการ ไนท์บริดจ์ ไพร์ม สาทร

2) Best High-Rise Condominium Development โครงการ ไนท์บริดจ์ ดูเพล็กซ์ ติวานนท์

3) Best Low – Rise Condominium Development โครงการ เคนซิงตัน แหลมฉบัง – ศรีราชา

 • รางวัล Asia Corporate Excellent & Sustainability Awards 2016: Outstanding Leaders in Asia

ปี 2560 / 2017

 • รางวัล Top Ten Developers 2017 Thailand จาก BCI Asia
 • รางวัล Property Guru Thailand Property Awards 2017: Highty Commended Best High – Rise Condo Architectural Design (Bangkok) โครงการ ไนท์บริดจ์ ไพร์ม สาทร
 • รางวัล Property Guru Thailand Property Awards 2017: Highty Commended Best High – Rise High End Condo Development (Bangkok) โครงการ ไนท์บริดจ์ ไพร์ม สาทร
 • รางวัล The25th Chinese Architectural Golden Stone Award 2017: Top Residential Construction Brand Award High End Luxury Condo โครงการ พาร์ค 24
 • รางวัล Property Guru Thailand Property Awards 2017 โครงการ พาร์ค 24 ได้รับ 4 รางวัล ได้แก่

– Best Condo Landscape Architectural Design

– Best Luxury Condo Development (Bangkok)

– Best High – Rise Condo Architectural Design (Bangkok)

– Best Condo Interior Design

ปี 2561 / 2018

 • รางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ด้านบริหารจัดการ
 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2018 สาขา Excellent Awards “Fast-Growing Award” จากนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • รางวัล เกียรติคุณโดดเด่นด้านการพัฒนาธุรกิจ ประจำปี 2561 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัล Property Guru Thailand Property Awards 2018 โครงการ พาร์ค ออริจิ้น พญาไท ได้รับ 4 รางวัล ได้แก่

– Winner: Special Recognition for Smart Home Development

– Highly Commended: Best Luxury Condo Architectural Design (Bangkok)

– Highly Commended: Best Condo Landscape Architectural Design (Bangkok)

– Highly Commended: Best Luxury Condo Development (Bangkok)

 • รางวัล ASA Real Estate Forum 2018 หรือ รางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น และรางวัลผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประจำปี
 • รางวัล Asia CEO Summit & Award Ceremony 2018: Outstanding Brand จัดโดย Influential Brands ซึ่งเป็น Think Tank ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคสัญชาติสิงคโปร์
 • รางวัล Top Ten Developers 2018 Thailand จาก BCI Asia
 • รางวัล Chinese Architectural Golden Stone Award: Top Residential Construction Brand Award Highend Luxury Condo โครงการ พาร์ค 24

ปี 2562 / 2019

 • รางวัล BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2019: 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น

จาก BCI Asia

 • รางวัล FIABCI – Thai Prix D’ Excellence Awards 2019 รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น จัดโดยสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

1) Residential Low Rise โครงการ บริทาเนีย บางนา กม. 12 และ บริทาเนีย เมกะทาวน์ บางนา

2) Residential Condominium โครงการ ไนท์บริดจ์ ดิ โอเชี่ยน ศรีราชา และ ออริจิ้น ดิสทริค แหลมฉบัง-ศรีราชา

 • รางวัล Property Guru Thailand Property Awards 2019 ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่

1) Thailand Real Estate Personality of the Year 2019 “บุคคลดีเด่นแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย”

 คุณพีระพงศ์ จรูญเอก

2)Best Luxury Condo Architectural Design (Bangkok) โครงการ พาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ

3)Best Luxury Condo Landscape Architectural Design (Bangkok) โครงการ พาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ

 • รางวัล SET Awards 2019 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับ 3 รางวัลได้แก่

1)“ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ยอดเยี่ยม” หรือ “Young Rising Star CEO Award”

กลุ่มรางวัล Business Excellence  คุณพีระพงศ์ จรูญเอก

2) CEO Awards

3) Company Performance Awards

ปี 2563 / 2020

 • รางวัล Property Guru Thailand Property Awards 2020 ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่

1) Best Developer Awards

2) Best Luxury Condo Development (Bangkok) โครงการ พาร์ค ออริจิ้น พญาไท

3) Special Recognition for CSR

 • รางวัล FIABCI – Thai Prix D’ Excellence Awards 2020 รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น

จัดโดยสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล  : Residential Condominium โครงการ เคนซิงตัน ระยอง

 • รางวัล Product Of The Year Awards 2020 สุดยอดสินค้าแห่งปี 2563 จัดโดย: Business+

ได้รับ 2 รางวัล ประเภทสินค้าและบริการ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโด โครงการ พาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์

2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทบ้านแฝด โครงการ บริทาเนีย คูคต สเตชั่น

การขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่ปี 2563 จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีใครคาดคิด ออริจิ้นได้เรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง จนได้รับประสบการณ์ มุมมอง และแนวคิดใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อผู้บริโภค ถือเป็นปีที่บริษัทเติบโตขึ้นอย่างมาก สำหรับปี 2564 จะไม่ใช่แค่ปีที่บริษัทเติบโตขึ้น บริษัทจะนำทุกองค์ความรู้ที่ได้รับตลอดปี 2563 ประกอบกับ Disruptor Mindset ซึ่งเป็น DNA ของทีมงาน             ออริจิ้น พาบริษัทก้าวสู่อีกระดับในทุกด้านภายใต้แนวคิด “ORIGIN NEXT LEVEL” สร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่สามารถดูแลผู้บริโภคได้อย่างครบวงจรในทุกช่วงเวลาของชีวิต ประกอบด้วย 2 แกนหลัก ได้แก่ 1.Next Level of Business Expansion ขยายธุรกิจทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกด้วยทำเลใหม่ (New Location) แบรนด์ใหม่ (New Brand) กลุ่มธุรกิจใหม่ (New Business) ความร่วมมือใหม่ (New Collaboration) เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใหม่ (New Target Segmentation) 2.Next Level of Living Solutions สร้างสรรค์ทั้งฟังก์ชั่นใหม่ (New Function) และบริการใหม่ (New Services) ในธุรกิจบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนยุค Now Normal

วันนี้ออริจิ้นไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัย แต่เรามองตัวเองสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีสินค้าและบริการต่อยอดไปได้อย่างต่อเนื่อง หรือ Beyond Property เพื่อตอบโจทย์คนทุกเจเนอเรชั่นตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า ทั้งด้านสุขภาพ  ด้านโลจิสติกส์ ด้านการเงิน ด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย       เป้าหมายหลักของออริจิ้น คือการสร้าง Eco system ที่ทำให้เกิด Customer Lifetime Value ให้มากและยาวนานขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการดูแลลูกค้าผ่าน Origin Eco system Platform  โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยแผนการก้าวไปข้างหน้าแบบ Next Level จะสร้างรากฐานการเติบโตที่แข็งแกร่งและมั่นคงให้แก่บริษัทในระยะยาว

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ได้ดำเนินการช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนมาโดยตลอด ตามแนวนโยบายของบริษัทในเรื่อง Empathy ที่นอกเหนือจากการ “เข้าใจ” และ “ใส่ใจ” ในลูกบ้านแล้ว เรายังต้องใส่ใจในสังคมรอบข้างด้วย เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่ง ก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทุกคนสามารถข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน

ซึ่งไม่ใช่แค่ที่จะต้องดูแลเฉพาะลูกบ้าน เรามองถึงการส่งต่อความห่วงใยและความช่วยเหลือไปยังภาคส่วนต่างๆ ในระบบนิเวศด้านสาธารณสุข ตั้งแต่โรงพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย มูลนิธิที่ลงพื้นที่ชุมชน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพ เพื่อให้สามารถกระจายความช่วยเหลือไปได้ในวงกว้าง ส่งต่อความห่วงใยไปยังในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเข้าถึงชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติสุขภาพโดยตรง

ปี 2562

 • วิทยากร อบรมทางวิชาการโครงการ กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยุคสงครางเย็น USA-CHAINA (ภาพต่อ) รุ่นที่ 62 หัวข้อ Case Study 4 : เทคนิคการ Joint Venture กับบริษัทต่างชาติ ยุทธศาสตร์การเติบโตของ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จัดโดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากร หลักสูตร The Next Real รุ่น 8 หัวข้อ กลยุทธ์ ประสบการณ์ แจ้งเกิด และการสร้างการเติบโต
 • วิทยากร งานสัมมนา ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม ปี 2019 จัดโดย สมาคมอาคารชุดไทย

 

ปี 2563

 • วิทยากร หลักสูตร The Next Real รุ่น 9 หัวข้อ กลยุทธ์ ประสบการณ์ แจ้งเกิด และการสร้างการเติบโต / กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตเปลี่ยนพนักงานทุกคนเป็นพนักงานขาย
 • วิทยากร งานสัมมนา Wealthy Thai Virtual Investment Forum หัวข้อ Thailand Investment Landscape Post COVID-19
 • วิทยากร งานสัมมนา ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคกลาง ก้าวต่อไปสู่ปี 64 หัวข้อ: หัวข้อ How to ทางรอดของตลาดบ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียม 64 จัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • รวิทยากร งานเสวนา ภาพธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อน BCG Economy Model หัวข้อ เศรษฐกิจสีเขียว Green Economy

 

ปี 2564

 • วิทยากร งานสัมมนา THAILAND SURVIVAL POST-COVID-19” ครั้งที่ 2 หัวข้อ “วัคซีนโควิด ฟื้นเศรษฐกิจไทย” จัดโดย เนชั่น ทีวี
 • วิทยากร งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ดิจิทัล” (Digital Transformation) จัดโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • วิทยากร งานสัมมนา Battle Strategy แผนฝ่าวิกฤต พิชิตสงคราม จัดโดย นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ