เทศบาลเมืองพิมลราช ร่วมกับ TigerThai Center Taekwondo จัดการแข่งขันเทควันโด “เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1”

4311

แมตช์นี้! คุณทำได้การันตี “แชมป์”

คุณเชื่อไหม?

กีฬาสร้างคน สร้างชาติ สร้างความสามัคคี สอนให้คนรู้จักอภัยซึ่งกันและกันและที่สำคัญ “กีฬา” เป็นพื้นฐานที่นำพาไปสู่ความสำเร็จในหลากหลายด้าน และกีฬาสอนให้รู้จักเคารพตัวเอง เคารพผู้อื่น เรียนรู้ที่จะพ่ายแพ้ และถ่อมตัวเมื่อชนะ  สอนให้เขาเรียนรู้การอยู่ร่วมกับสังคม อีกทั้งสอนให้เขารู้จักตั้งเป้าหมายชีวิตให้ตัวเอง

ผู้จัดการแข่งขัน คุมติดประชิดตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมโค้ชและนักกีฬา

การสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลยาเสพติด ให้หลีกพ้นจากการติดเกม หมกมุ่นอยู่กับอบายมุข ด้วยการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม โดยผ่านการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองพิมลราช ร่วมกับ TigerThai Center Taekwondo จัดการแข่งขันเทควันโด “เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1”

นายอร่าม มามีเกตุ เลขานุการนายกเทศมนตรี (ซ้ายมือ) นายลำพอง นามพันธ์ นายกเทศบาลเทศบาลเมืองพิมลราช (ตรงกลาง) อาจารย์อาคม จันทร์โต กรรมการสมาคมเทควันโด (ขวามือ)

ทั้งนี้ นายลำพอง นามพันธ์  นายกเทศบาลเทศบาลเมืองพิมลราช ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า การสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออก เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและหลีกหนีไกลห่างจากยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามชีวิตของเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม การเล่นกีฬา ทำให้เราไม่หมกมุ่นกับอบายมุข และทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง

นายณัฐพันธ์ุ นิเวศสำราญ(โค้ชนัท) ขวามือ นายนิพล ดอนจอมทอง (โค้ชเบนซ์) ตรงกลาง        นาย ณรงค์ศักดิ์ คงเกรียงไกร (โค้ชเจา) ซ้ายมือ

ส่วนทางด้านผู้จัดการแข่งขัน นายณัฐพันธ์ุ นิเวศสำราญ(โค้ชนัท) , นายนิพล ดอนจอมทอง (โค้ชเบนซ์) , นาย ณรงค์ศักดิ์ คงเกรียงไกร (โค้ชเจา) ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากภาวะการติดโทรศัพท์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้เด็กไม่สนใจเรียน ติดเกม นิสัยก้าวร้าว และชอบที่จะเก็บตัวเงียบ ซึ่งมีผลทางด้านจิตใจ หากเราปล่อยให้เด็กและเยาวชนหมกมุ่นกับเรื่องที่ไร้สาระ ไม่มีประโยชน์ ทำให้เกิดเกิดภาวะกดดัน จิตตก และขาดความรับผิดชอบ อนาคตความก้าวหน้า เป็นเพียงแค่ความฝันที่หลอนหลอกให้เราหยิ่งผยอง

นาย ณรงค์ศักดิ์ คงเกรียงไกร (โค้ชเจา) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้

ทางด้านโค้ชเจา ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่จัดเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิด มีความกล้าคือกล้าที่จะตัดสินใจ และสามารถแยกแยะปัญหาได้ ส่วนการเปิดยิมเทควันโดก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิ มีระเบียบวินัย และมีการพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง

ส่วนทางอาจารย์อาคม จันทร์โต ในฐานะที่เป็นกรรมการสมาคมเทควันโด ได้สนับสนุนส่งเสริมให้นักกีฬาเทควันโด ได้ร่วมการแข่งขันในแต่ละแมตช์ เพื่อคัดตัวเป็นตัวแทนในนามสโมสรหรือทีมไปแข่งขันในระดับประเทศหรือนานาชาติ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เด็กว่ามีความมุ่งมั่น ตั้งใจและมีความกระหายในเกมการแข่งขันมากแค่ไหน? หากนักกีฬาทุกคนมีความตั้งใจ ทางสมาคมเทควันโดก็ยินดีสนับสนุนเพื่อให้ก้าวไปสู่ความหวังของคนทั้งประเทศในนามตัวแทนของประเทศไทย เป็นเกียรติประวัติให้กับตนเองและครอบครัว

บรรยากาศการเชียร์ ลุ้น การแข่งขัน
ลุ้นติดขอบสนาม

การจัดการแข่งขันเทควันโด ต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ออกกำลังกาย เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กลุ่มหลงในอบายมุข และที่สำคัญคือเสริมสร้างให้เด็กได้ออกกำลังกาย มีเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใดควร สิ่งใดที่เราไม่ควรกระทำ หากเราเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด และส่งเสริมสนับสนุน ปัญหายาเสพติดที่ลุกลามก็กลายเป็นเพียงปัญหาน้อยนิดที่เราแก้ไขได้ ผ่านการสนับสนุนส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬานั่นเอง

เต็มที่ทุกการแข่งขัน (ในสนามคือการแข่งขัน แต่นอกสนามเราคือเพื่อนกัน)

“กีฬาไม่เคยทำร้ายใคร มีแต่เสริมสร้างให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง และไม่หมกมุ่นลุ่มหลงกับอบายมุข เป็นการบั่นทอนให้สุขภาพกาย ใจ ย่ำแย่ การออกกำลังกายเพียงวันละนิด ทำให้รอยยิ้มที่หลบอยู่ข้างใน ยิ้มแย้มแจ่มใส สุขภาพร่างกายแข็งแรง”

ลุ้น ทุกแมตช์การแข่งขัน

สำหรับการจัดแข่งขันเทควันโดต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้ ทางผู้จัด ได้ขอบคุณนายลำพอง นามพันธ์  นายกเทศบาลเทศบาลเมืองพิมลราช ที่สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งในส่วนของสถานที่การแข่งขัน ถ้วยรางวัล และยังให้เกียรติมากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เพราะอยากเห็นเด็ก เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง และอยากให้เกมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นแรงกระตุ้นให้ทุกๆ คนร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนก้าวไปสู่จุดหมายที่วาดหวังไว้ นั่นคือ “แชมป์” และส่วนคนที่แพ้ อย่าไปเสียใจ ให้คิดในทางกลับกันคือ เรายังขาดความกระตือรือร้น ยังดีไม่พอ แต่อย่าไปยึดติดกับเกมการแข่งขัน ให้เราคิดถึงมิตรภาพ ความสามัคคีและการมีน้ำใจ สิ่งนี้นักกีฬาต้องพึงมีและยึดเหนี่ยวให้เรารู้จักรับผิดชอบทุกการแข่งขัน

ไม่ว่าผลการแข่งขันออกมาอย่างไร? ทุกคนยังสนุกกับการเชียร์

ในส่วนของทีมงานผู้จัด TigerThai Center Taekwondo ต้องขอขอบคุณทุกทีมสโมสรที่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกหน่วยงาน เทศบาลเมืองพิมลราช เจ้าหน้าที่ โค้ช นักกีฬาและผู้ปกครองที่ร่วมแรงเชียร์และอยู่จนวินาทีปิดการการแข่งขัน เพราะเราจะอยู่เคียงข้างกันเช่นอย่างวันนี้

รางวัลที่ผ่านการทุ่มเทคือ “แชมป์”

“เพราะเรามีโอกาสมากกว่าใคร เราควรที่จะกอบโกยโอกาสเพื่อสร้างอนาคต อย่าปล่อยให้โอกาสที่หลายคนปรารถนา หลุดลอยไปโดยที่เราไม่มีโอกาสได้มาครอบครอง” เช่นเดียวกับการมีสุขภาพที่ดี หากเราไม่ขวนขวายให้กับตัวเอง เราจะมีสุขภาพดีได้อย่างไร? ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่พฤติกรรม “ความอยาก” มีสุขภาพดีหรือเปล่า หากเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราได้รับโอกาส การออกกำลังก็ไม่ใช่คำแก้ตัว คุณคิดว่าจริงหรือไม่?