ไมเกรน โรคฮิตของคนเมือง

527
ไมเกรน
ปวดบริเวณศีรษะข้างเดียว

โรคไมเกรน (Migraines)

เป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะรุนแรงชนิดหนึ่ง จะรู้สึกปวดตุบ ๆ รุนแรง โดยมัก ปวดบริเวณศีรษะข้างเดียว หรือปวดข้างเดียวก่อนแล้วจึงปวดสองข้าง ในขณะที่ปวดก็มักมีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนร่วมด้วย และอาจมีความรู้สึกไวต่อเสียงและแสงสว่างมากกว่าปกติ

โรคนี้นับว่าเป็นโรคใกล้ตัวของคนเมือง เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การใช้ชีวิตในแต่ละวันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ส่งผลกดดันต่อการดำเนินชีวิต สร้างความเครียด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการทำงาน สภาพแวดล้อม การจราจรในแต่ละวันที่กินเวลาการพักผ่อนหลังจากการทำงานไปเป็นจำนวนมาก

ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคไมเกรน ได้แก่ ฮอร์โมน อารมณ์ ร่างกาย การรับประทานอาหาร สิ่งแวดล้อมและการใช้ยา เป็นต้น โดยสิ่งกระตุ้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและส่งผลในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน คุณควรสังเกตอาการต่างๆ และเพื่อแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดจากอาการเหล่านี้ เรามารู้วิธีการดูแลตนเองจากอาการต่างๆนี้กัน

การรับมือกับอาการของโรคไมเกรนนั้น ควรเริ่มต้นจากการปฏิบัติตัวของคุณเอง ดังนี้

การรับประทานอาหาร ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นไมเกรน งดแอลกอฮอล์โดยเฉพาะไวน์แดง ผงชูรส อาหารที่มี tyramine เช่น เนย นม ชอคโกแลต กล้วยหอม ผงชูรส ผลไม้ประเภทส้ม กาแฟและชา

ควรนอนให้เป็นเวลาและพักผ่อนให้เพียงพอ ตื่นให้เป็นเวลา หากเกิดความเครียด ให้พยายามควบคุมความเครียด หาเวลานั่งพักหลับตาหยุดคิดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ อากาศ แสงไฟกระพริบ กลิ่นที่รุนแรง ปัจจัยตางๆเหล่านี้คุณควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของคุณ

การรับประทานอาหารที่ตรงต่อเวลา ครบสารอาหาร พักผ่อนให้เพียงพอและมีการออกกำลังกายเสริมด้วย ในแต่ละสัปดาห์จะส่งผลให้อาการของโรคไม่เกรนห่างไกลจากตัวคุณ