GO FOR GOLD เส้นทางสู่ขุมทอง JOHN C. MAXWELL

5078
Go for GOLD
GO FOR GOLD เส้นทางสู่ขุมทอง JOHN C. MAXWELL สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

“มนุษย์เราพัฒนาได้ เฉกเช่นเดียวกับทองคำที่ถูกถลุงจากก้อนแร่ ฝุ่นดินจำนวนหลายตันถูกถลุงออกไป เพียงเพื่อให้ได้ทองหนักแค่ออนซ์เดียว แต่คนเราไม่ได้ไปที่เหมือง เพื่อหาฝุ่นหาดิน เราไปเพื่อหาทองต่างหาก”

-เดล คาร์เนกี-

GO FOR GOLD
เส้นทางสู่ขุมทอง
JOHN C. MAXWELL
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

เป็นหนังสืออีกเล่มของ JOHN C. MAXWELL ที่ช่วยให้คุณพัฒนาภาวะผู้นำที่ต้องใช้เวลานาน และคิดเสียว่ามันเป็นเครื่องปรุงที่จะช่วยเติมเพิ่มให้คุณมีพื้นฐานแน่นในการพัฒนาภาวะผู้นำ

เพราะ…ความสำเร็จของบุคคลเราต้องใช้เวลา ต้องการปรุงแต่ง แต่หากคุณต้องการจะเป็นผู้นำที่ดี ลืมไปเลยเรื่องความสำเร็จแบบสำเร็จรูป คืออยากได้มาง่าย และรวดเร็วซึ่ง…ไม่มีวันเป็นไปได้!

JOHN C. MAXWELL เน้นเคล็ดลับเด็ดๆ สู่การเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม โดยใช้เวลาเพียง 26 สัปดาห์ ที่ไม่ถือว่าเร็วเกินไปจนตั้งตัวไม่ทัน แต่ไมนานเกินไปที่จะอดใจรอ ทั้งหมดรวมอยู่ในหนังสือ “เส้นทางสู่ขุมทอง” กระบวนการเรียนรู้แบบฝังรากทางความคิด ปลุกจิตสำนึกให้ปฏิบัติ

บุคคลใดครอบครองปัญญาอันต่ำต้อยเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ แสวงหาความอภิรมย์ในชีวิต โดยการพยายามเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งรอบตัว แทนที่เปลี่ยนแปลงตนเอง บุคคลผู้นั้นย่อมสูญเสียเวลาในชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่เพียงเท่านั้น ยังได้รับความขมขื่นใจที่อยากขจัดออกไปเป็นทวีคูณ

-แซมมวล จอห์นสัน-

อีกหนึ่งข้อคิดดีดีจากหนังสือเล่มนี้ คุณมีแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จแบบฉาบฉวยหรือเปล่า! หากคำตอบของคุณคือ “ไม่!” อ่านหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณเป็นผู้นำได้อย่างไม่อายใคร