Blank Guns แบลงค์กัน คือ อะไร พร้อม แก้กฎหมาย อัปเดต 2566

253
Blank Guns แบลงค์กัน คือ
Blank Guns แบลงค์กัน คือ

Blank Guns แบลงค์กัน คืออะไร เป็นปืนแบบไหน ทำไมถึงยังไม่ผิดกฎหมาย หลายๆ คน คงมีคำถามแบบนี้อยู่ในหัว เพราะ Blank Guns แบลงค์กัน ดูคล้ายกับอาวุธปืนจริงเป็นอย่างมาก วันนี้เราไปค้นหาคำตอบกัน 

Blank Guns แบลงค์กัน คือ
Blank Guns แบลงค์กัน คือ

Blank Guns แบลงค์กัน คืออะไร ?

ตามข้อมูลทางการจาก ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญ หรือ ศปอร.ตร. ระบุว่า Blank Guns แบลงค์กัน คือ สิ่งเทียมอาวุธปืนที่ทำอันตรายถึงชีวิต หรือ สิ่งเทียมอาวุธปืน เป็นที่นิยมใช้ในการแสดง ไม่สามารถใช้กระสุนจริงได้ แต่ปัจจุบันมีกลุ่มคนนำมาดัดแปลงเพื่อให้สามารถใช้ได้กับกระสุนจริง จนเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญต่างๆ ตามมา

โดย “แบลงค์กัน” (Blank Guns) หรือเรียกกันอีกชื่นนึงว่า “แบลงค์ฟายลิ่งกัน” (Blank Firing Guns) คนทั่วไปจะรู้จักในนามของ ปืนจำลอง หรือโมเดลปืน ที่จำลองรูปแบบและหลักการทำงานมาจากปืนจริง แต่ ไม่สามารถขับเครื่องกระสุน หรือเม็ดกระสุนใดๆ ออกมาจากลำกล้องได้ ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกและหลักการทำงานเหมือนของจริงเกือบ 100% เป็นอุปกรณ์จำลองที่ถูกพัฒนามาจาก บีบีกัน

โดยทั่วไปแล้ว Blank Guns แบลงค์กัน มักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการแสดงละคร การฝึกอบรม และสันทนาการต่างๆ ที่ต้องการเสียงและเอฟเฟ็กต์ภาพของกระสุนปืน โดยไม่มีอันตรายจากกระสุนจริง

วัตถุประสงค์การใช้งานของ Blank Guns แบลงค์กัน

  1. การแสดงละคร: Blank Guns แบลงค์กัน มักถูกใช้ในละครและภาพยนตร์ เมื่อจำเป็นต้องใช้เสียงปืนที่สมจริงเพื่อสร้างเอฟเฟกต์ที่น่าทึ่ง โดยให้สัญญาณภาพและเสียงของอาวุธปืนจริงโดยไม่มีอันตรายจากกระสุนจริง
  2. การฝึกอบรมและการจำลอง: หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทหาร และความมั่นคงมักใช้ปืนเปล่าในการฝึกซ้อม ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกการใช้อาวุธปืนและสถานการณ์ทางยุทธวิธีในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม
  3. การเริ่มต้นการแข่งขัน: Blank Guns แบลงค์กัน เป็นปืนเปล่าประเภทหนึ่ง มักใช้ในการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งขันกรีฑา เพื่อส่งสัญญาณการเริ่มการแข่งขัน เสียงรายงานดังจากรอบเปล่าแจ้งเตือนนักกีฬาให้เริ่มการแข่งขัน เป็นต้น
  4. การฝึกสุนัข: ครูฝึกสุนัขบางคนใช้ Blank Guns แบลงค์กัน เพื่อฝึกสุนัขให้คุ้นเคยกับเสียงดัง เช่น เสียงปืน ซึ่งจะช่วยเตรียมสุนัขล่าสัตว์หรือสุนัขทำงานสำหรับสถานการณ์กลางแจ้ง
  5. กิจกรรมสันทนาการ: บุคคลบางคนใช้ Blank Guns แบลงค์กัน เพื่อจุดประสงค์ด้านสันทนาการ เช่น การเริ่มการแข่งขันหรือการเข้าร่วมการจำลองสถานการณ์ ซึ่งต้องการให้มีรูปลักษณ์ของอาวุธปืนจริงโดยไม่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

สิ่งสำคัญที่ควรทราบ สำหรับ Blank Guns แบลงค์กัน คือ Blank Guns แบลงค์กัน ยังอาจเป็นอันตรายได้หากใช้งานในทางที่ผิด ดังนั้นควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเสมอเมื่อใช้อุปกรณ์เหล่านี้

นอกจากนี้ ไม่ควรดัดแปลง Blank Guns แบลงค์กัน เพื่อยิงกระสุนจริง เนื่องจากอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงหรือผลทางกฎหมายได้ กฎหมายเกี่ยวกับการขายและการครอบครองปืนเปล่าแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิจัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นเมื่อได้รับหรือใช้งาน

ประเทศไทย ควบคุม Blank Guns แบลงค์กัน อย่างไร ? 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 ครั้งที่ 19/2565 เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ในระเบียบวาระที่ 3 มีข้อหารือตีความสถานะของปืนแบลงค์กัน โดยผู้แทนกรมการปกครองชี้แจง ดังนี้

กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราห์ะอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) ได้มีหนังสือ ที่ ตช 0039.73/510 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 เรื่องสอบถามรายละเอียดปืนแบลงค์กัน และเครื่องกระสุนปืนแบลงค์กัน จัดเป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 หรือไม่ อย่างไร และบุคคลใดจะครอบครอง หรือนำเข้าเพื่อการค้าจะต้องมีการขออนุญาตแบบใดและมีขั้นตอนทางกฎหมายอย่างไร

กรมการปกครอง (สำนักการสอบสวนและนิติการ) เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 4(1) กำหนดนิยามคำว่า “อาวุธปืน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊ส หรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญ และได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง

แต่ปรากฏว่าปืนแบลงค์กัน คือปืนเลียนแบบ ปืนจำลอง หรือปืนโมเดล ที่จำลองรูปแบบและหลักการทำงานมาจากอาวุธปืน แต่ไม่สามารถขับเครื่องกระสุนปืนหรือเม็ดกระสุนใด ๆ ออกมาจากลำกล้องได้ ในกระบวนการออกแบบและผลิตปืนแบลงค์กัน จะป้องกันให้ปืนแบลงค์กัน ไม่สามารถใช้กระสุนปืนจริงได้

รูปแบบการทำงานปืนแบลงค์กันประเภทไฟออกจากปากกระบอก หรือที่เรียกว่า (Front Firing) คือ เมื่อบรรจุกระสุนของปืนแบลงค์กันแล้วทำการยิง จะทำให้เกิดเสียงดังลักษณะเช่นเดียวกับอาวุธปืน มีการคัดปลอกกระสุนในปืนแบลงค์กันรุ่นที่มีระบบสไลด์แบบกึ่งออโตเมติก และมีแสงแฟลชออกปลายกระบอกปืนโดยที่ไม่มีการขับเคลื่อนสิ่งใดออกมาจากปากกระบอก

การออกแบบหลักการทำงานเช่นนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้สามารถใช้กับเครื่องกระสุนปืนจริงได้ จะมีเพียงรูระบายแก๊สขนาดเล็ก ออกปลายกระบอก และมีเหล็กแกนที่แข็งแรงปิดกั้นเอาไว้อีกด้วย

แก้กฎหมาย Blank Guns แบลงค์กัน 2566

ล่าสุด ตุลาคม 2566 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ว่า นายกฯ กำชับให้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน ซึ่งสถิติอาชญากรรมทางอาวุธปืน ช่วง 2 เดือนก่อนหน้านี้ ตำรวจก็ได้มีการปิดล้อมตรวจค้นหลายเป้าหมาย จับผู้ต้องหาได้ 2,000 กว่าคดี ได้ปืน 900 กว่ากระบอก และดูจากสถิติปืนจริงแทบจะไม่ได้ถูกนำมาก่อเหตุ

โดยพบว่าปืนที่นักเรียนมักจะนำมาใช้ในการทะเลาะวิวาทกัน เป็นปืนชนิดแบลงค์กัน แต่การใช้ปืนแบลงค์กันไม่มีกฎหมายที่จะไปบังคับการนำเข้า ผ่านพิธีทางศุลกากร คนขายแค่ขออนุญาตแต่คนซื้อไม่มีใบอนุญาต นี่คือช่องว่างทางกฎหมาย แล้วก็นำไปดัดแปลง เบื้องต้นได้สั่งการไปที่ สอท. หรือตำรวจไซเบอร์ เจาะเว็บไซต์ของกลุ่มพวกนี้ให้ได้ และตั้งทีมจับกุมเว็บที่ขายปืนเถื่อนทางออนไลน์โดยเฉพาะ

แก้กฎหมาย Blank Guns แบลงค์กัน 2566 ด้าน ประเด็นข้อกฎหมาย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ได้ประสานทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ทำให้ปืนแบลงค์กันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อขายกันได้ ให้ตีว่าเป็นอาวุธ ยกระดับข้อกฎหมายขึ้นไปเลย เพราะการนำเข้ามาแบบสิ่งเทียมอาวุธปืนทำให้สิ่งของเหล่านี้หลุดมาในตลาด เราจะไม่ใช่แค่ดำเนินการจับกุมแต่จะเป็นการยกระดับให้มีข้อกฎหมาย ห้ามนำเข้าเลยให้ถือว่าเป็นปืนจริง ซึ่งตนได้ชี้แจงกับนายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้ว

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : https://alivearound.com/