ไลฟ์สไตล์คนไทยยุค 4.0

4513
ไลฟ์สไตล์คนไทยยุค-4.0
ไลฟ์สไตล์คนไทยยุค-4.0

ไลฟ์สไตล์คนไทยยุค 4.0

ชอบอยู่บ้าน เน้นบันเทิง ติดออนไลน์ และเลือกเสพสื่อหลายช่องทาง

จากผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคของอีไอซีพบว่าผู้บริโภคกว่า 60% อยู่บ้านมากกว่าออกนอกบ้าน โดยกิจกรรมหลักกว่า 75% ใช้เวลาว่างไปกับการดูทีวี ซีรีส์ ฟังเพลง ขณะที่ 74% เล่นอินเทอร์เน็ต/โซเชียลมีเดีย เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคสามารถเลือกรับสื่อได้ตรงกับความต้องการมากกว่าในอดีต จากการเข้าถึงสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต รวมถึงเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงและความแพร่หลายของธุรกิจสือในรูปแบบต่างๆ จากผู้ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ เช่น Line TV, Facebook และ YouTube ฯลฯ ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ได้หลากหลายช่องทางและรวดเร็ว เนื่องจากได้ทำการตลาดที่เจาะจงมากขึ้น อย่างไรก็ดี สัดส่วนการรับสื่อดังกล่าวจะเริ่มลดลงในกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุสูงขึ้น โดยเริ่มใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือ ออกกำลังกายและงานอดิเรก

กิน ช้อป เป็นคอนเซ็ปต์หลักในการใช้เวลาว่าง

แม้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบอยู่บ้าน แต่จากผลสำรวจพบว่า เมื่อเทียบกับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคราว 60-70% เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หันไปทำกิจกรรมนอกบ้านบ่อยขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงที่มีการใช้จ่ายนอกบ้านเพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ คือ ทานอาหารและช้อปปิ้ง เนื่องจากมีความต้องการการผ่อนคลายจากการทำงานหนัก มีเวลาน้อย และต้องการความสะดวกสบาย

จ่ายเงินกับการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับหนึ่ง

จากผลสำรวจพบว่า หากมีรายได้เพิ่มขึ้น 20% ผู้บริโภคส่วนใหญ่กว่า70% ต้องการใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 1 และยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตามอายุ นอกจากนี้ ถ้าเทียบกับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จะพบว่า 55% ของผู้บริโภคเดินทางท่องเที่ยวบ่อยขึ้น สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ที่ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการหาประสบการณ์ใหม่ๆ

ต้องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเมื่อมีรายได้เพิ่มและอายุมากขึ้น

นอกจากการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวแล้ว จะพบว่าหากรายได้เพิ่มขึ้น 20% ขึ้นไป ผู้บริโภคกว่า 60% ต้องการใช้จ่ายในด้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอายุ 50-60 ปี สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการมชีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน เมื่อคนไทยอายุสูงขึ้น ก็มีแนวโน้มความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง นอกจากนี้สัดส่วนความต้องการสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปยังลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นโอกาสสำหรับภาคธุรกิจที่จะเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มนี้มากขึ้น

กังวลเรื่องสุขภาพ แต่กลับออกกำลังกายน้อย

จากผลสำรวจในด้านความกังวลของผู้บริโภคไทย พบว่ากว่า 40% กังวลด้านสุขภาพมากที่สุด สูงกว่าความกังวลด้านการเงินที่มีค่าเฉลี่ย 34% โดยพบมากในกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานอายุราว 30 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ดี ที่น่าสนใจคือ แม้ผู้บริโภคไทยจะมีความกังวลเรื่องสุขภาพ แต่มีเพียง 1 ใน 5 เท่านั้นที่ออกกำลังกายเป็นประจำ แม้ว่าการออกกำลังกายเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ ผู้บริโภคมีแนวโน้มหันมาบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมากขึ้น จากผลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรของอีไอซีพบว่า ผู้บริโภคกลุ่มอายุ 30-59 ปีมีความต้องการบริโภคอาหารเสริมมากถึง 55% และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสวนทางกับการออกกำลังกาย โดยสะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบขึ้น อาหารเสริมจึงเป็นทางเลือกที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพที่สะดวก หาซื้อได้ง่ายและประหยัดเวลา

รถยนต์เป็นสินทรัพย์แรกที่วัยเริ่มทำงานต้องการซื้อ

จากผลสำรวจของอีไอซีในด้านสินทรัพย์พบว่า รถยนต์ บ้าน และทองคำ เป็นสินทรัพย์หลักที่ผู้บริโภคถือครองมากที่สุด 3 อันดับแรก และใน 3 ปีข้างหน้า ก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่คนส่วนใหญ่วางแผนจะซื้อมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในวัยเริ่มสร้างฐานะ คือมีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อเดือนหรืออายุต่ำกว่า 40 ปี เป็นกลุ่มหลักที่วางแผนซื้อสินทรัพย์ในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะรถยนต์ ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคไทยที่เน้นที่ความสะดวกสบายมาก่อน ซึ่งแม้ระบบขนส่งสาธารณะจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่ตอบสนองผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายได้ นอกจากนี้รถยนต์ยังเป็นสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์ค่านิยมด้านฐานะทางด้านฐานะทางสังคมของไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ซึ่งสูงกว่าความต้องการซื้อรถยนต์ในต่างจังหวัดที่เน้นซื้อเพื่อประกอบธุรกิจหรือใช้เดินทาง ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ยังต้องการความมั่นคง โดยนิยมซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย ปล่อยเช่า หรือเก็งกำไร ขณะที่ทองคำเป็นสินทรัพย์อีกกลุ่มที่ผู้บริโภคไทยมีความต้องการ สะท้อนถึงความต้องการความมั่นคง เนื่องจากทองคำ ถูกมองเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงและปลอดภัย อย่างไรก็ดี อีไอซีพบว่ากลุ่มผู้บริโภคที่เริ่มมีรายได้สูงกว่า 3 หมื่นบาทจะเริ่มขยายขอบเขตการลงทุนสู่ทรัพย์สินทางการเงินที่มีความเสี่ยงมากขึ้น โดยกว่า 31% ต้องการซื้อหุ้นและกองทุนมากขึ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า

Cr. SCB

หากคุณมีเรื่องราวไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์ Alive Around ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการอัพเดทเทรนด์แฟชั่น ความงาม ร้านอาหาร คาเฟ่สุดชิค แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่แฮงค์เอ้าท์สุดคูล เทรนด์การตกแต่งบ้าน งานศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ หรือแม้แต่ข่าวสาร และเกร็ดความรู้ในวงการอสังหาริมทรัพย์ งานอีเว้นท์ เทคโนโลยี แก็ดเจ็ตใหม่ล่าสุด ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ สามารถติดต่อกับทีม Admin ของเราได้ที่ www.alivearound.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น