เทคนิคเตรียมเอกสาร ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นผ่านแน่นอน

1893
เทคนิคเตรียมเอกสาร ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นผ่านแน่นอน

สำหรับเพื่อน ๆ ที่วางแผนจะไปเที่ยวยุโรปหลายประเทศติดต่อกันในช่วงระยะเดียวกัน การขอวีซ่าเชงเก้นแทนการขอวีซ่าปกติน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับ แต่วีซ่าเชงเก้นนั้นขออย่างไร ขอยากจริงหรือเปล่า พี่หมี GoBear มีคำตอบมาให้ครับ

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คืออะไร ต่างกับวีซ่าทั่วไปยังไง?

 • วีซ่าทั่วไป คือ หลักฐานในการอนุญาตเข้าประเทศ โดยจะเป็นรอยตราประทับหรือสติ๊กเกอร์ติดอยู่ในหนังสือเดินทาง (passport) ของเรา ซึ่งเราต้องทำการยื่นขอก่อนเดินทางไปประเทศนั้น ๆ โดยตรง เช่น ถ้าเราจะไปฝรั่งเศส ก็ยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส เป็นต้นครับ
 • วีซ่าเชงเก้น คือ วีซ่าที่ยื่นเพียงครั้งเดียวแต่ใช้ข้ามเขตแดนในโซนยุโรปได้ถึง 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ค, เยอรมนี, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, กรีซ, สเปน, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, ฮังการี, อิตาลี, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สวีเดน, สโลวาเนีย, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์ และ สวิสเซอร์แลนด์

** หมายเหตุ: วีซ่าเชงเก้นไม่สามารถใช้เข้าประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักร (อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์) ได้นะครับ

เทคนิคเตรียมเอกสาร ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นผ่านแน่นอน
เทคนิคเตรียมเอกสาร ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นผ่านแน่นอน

ประเภทของวีซ่าเชงเก้นมีอะไรบ้าง

 • วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่อง (ประเภท A)
 • วีซ่าทางผ่าน (ประเภท B)
 • วีซ่าแบบพำนักระยะสั้น (ประเภท C) ซึ่งสำหรับการขอวีซ่าเชงเก้นส่วนใหญ่จะเป็นประเภทนี้ครับ คือระยะเวลาพำนักประเทศในกลุ่มเชงเก้นรวมกันไม่เกิน 90 วัน และต้องภายในช่วงเวลา 180 วันนับตั้งแต่เราเดินทางถึงกลุ่มประเทศแชงเก้นที่แรกครับ
 • และวีซ่าที่เข้าได้เฉพาะประเทศ (ประเภท D)

 

เทคนิคควรจำ เพื่อการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นให้ผ่านฉลุย

 • กรณีที่เราพำนักหรือพักอยู่ในประเทศไหนในกลุ่มเชงเก้นนานที่สุดให้ยื่นขอยื่นวีซ่าเชงเก้นที่สถานฑูตของประเทศนั้น เช่นเที่ยวเยอรมนี 3 วัน สวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน เนเธอร์แลนด์ 2 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์
 • กรณีที่พำนักอยู่ในแต่ละประเทศในกลุ่มเชงเก้นนานเท่ากันต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศแรกของกลุ่มเชงเก้นที่ เราเดินทางไปถึงก่อน เช่น เที่ยวเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส อย่างละ 5 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตเยอรมนีครับ
 • เมื่อได้ประเทศที่ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นแล้ว ให้ตรวจสอบว่าเราจะต้องไปยื่นขอวีซ่าผ่านสถานทูตประเทศนั้นโดยตรง หรือยื่นผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นผ่านสถานทูตโดยตรง เช่น เยอรมนี
  • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global เช่น อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม นอร์เวย์ ออสเตรีย
  • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contactเช่น สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
  • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International เช่น สเปน
 • ต้องทำประกันภัยการเดินทางที่มีวงเงินประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,500,000 บาท ที่มีระยะเวลาคุ้มครองครอบคลุมตลอดช่วงเวลาการเดินทางของเรา  ซึ่งตรงนี้ก็มีประกันเดินทางเชงเก้นโดยเฉพาะด้วย ตรงนี้ประกันบางแห่งจะมีการคืนเงินให้เราสำหรับคนที่ขอวีซ่าเชงเก้นไม่ผ่านอีกด้วยครับ
 • ทำการยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่ไม่เกิน 90 วันครับ
เทคนิคเตรียมเอกสาร ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นผ่านแน่นอน
เทคนิคเตรียมเอกสาร ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นผ่านแน่นอน

เครดิตภาพจาก: สถานฑูตเยอรมนีกรุงเทพ

เอกสารที่ต้องเตรียม 

1.แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า 

ซึ่งเราจะต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ตรงนี้บางสถานฑูตจะให้เรากรอกข้อมูลออนไลน์เลย บางประเทศก็จะให้เราปริ้นท์มาก่อนแล้วค่อยกรอกข้อมูลเพื่อนเอาไปยื่นขอ อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดก่อนนะครับว่าประเทศที่เราจะไปนั้นให้กรอกแบบฟอร์มแบบไหน และยื่นผ่านศูนย์ใด

2.พาสปอร์ตตัวจริง และสำเนาพาสปอร์ตจำนวน 2 ชุดพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

พาสปอร์ตที่จะใช้สำหรับยื่นขอวีซ่าเชงเก้นจะต้องเป็นพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ โดยจะต้องมีวันเหลือไม่ต่ำกว่า 180 วัน (6 เดือน) และจะต้องมีหน้าว่างเหลือภายในเล่มอย่างน้อย 2 หน้าครับ และหากเรามีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยเดินทางไปประเทศอื่นๆ เช่น เคยได้วีซ่าอเมริกา หรือวีซ่าไปประเทศอื่นๆในยุโรปมาก่อนแล้ว ก็อย่าลืมพกไปด้วยนะครับ

 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

ต้องเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นใหม่ซึ่งมีอายุนับจากวันที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน พื้นหลังของภาพถ่ายควรเป็นสีขาว หรือสีครีมครับ ยิ้มไม่เห็นฟัน อย่าให้ผมปิดหน้า ทางที่ดีเปิดให้เห็นใบหูไปเลยครับ

 1. เอกสารรับรองการทำงาน
 • สำหรับพนักงานบริษัท หนังสือรับรองการทำงานต้องเป็นภาษาอังกฤษ และมีอายุนับจากวันที่ออกเอกสารไม่เกิน 1 เดือน โดยระบุชื่อของเรา ตำแหน่งงาน วันที่เริ่มเข้าทำงาน เงินเดือน (แนบหนังสือรับรองเงินเดือนแนบเพิ่มมาด้วยก็ได้ครับ) และจำนวนวันที่ทางบริษัทอนุมัติให้เราลาได้
 • หากเป็นเจ้าของกิจการต้องขอหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นฉบับภาษาอังกฤษโดยที่มีชื่อของเราระบุอยู่ว่าเป็นเจ้าของกิจการครับ
 • สำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ หรือคนที่ไม่มีรายได้ประจำ ต้องทำหนังสือชี้แจงรายได้ในชีวิตประจำวัน และระบุว่ารายได้ส่วนต่าง ๆ ว่าได้รับมาจากใครเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีนักเรียน นักศึกษา จะต้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันที่เราศึกษาอยู่ เป็นภาษาอังกฤษและต้องมีตราปั๊มจากสถานศึกษาในเอกสารด้วย
 1. เอกสารแสดงหลักฐานทางการเงิน

การจะขอวีซ่าเชงเก้นนั้น เราจำเป็นที่จะต้องมีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทครับ ถ้าจะให้ชัวร์ก็เอาจำนวนวันที่เราไปคูณ 10,000 เช่น ไป 8 วัน จำนวนเงินที่เราควรมีในบัญชี = 8×10,000 = 80,000 บาท เป็นต้น แต่ต้องเป็นเงินที่ไม่มีการเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับ เช่นก่อนหน้าที่เราจะไปขอวีซ่า ก็มีเงินก้อนโอนมาในบัญชีเลย 50,000 แบบนี้ถือว่าผิดปกติ แนะนำให้ใช้วิธีฝากเงินเข้าเดือนละ 10,000 เป็นเวลา 5 เดือน แทนก็ได้ครับ ซึ่งเพื่อนๆสามารถแสดงได้ด้วยใบรายการเดินบัญชี หรือ Statement  ทั้งนี้เราสามารถปริ้นท์เอง หรือขอจากธนาคารก็ได้ แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และอย่าลืมพกสมุดบัญชีธนาคารตัวจริงไปด้วยนะครับ ในกรณีที่เราฝากเงินไว้เป็นหุ้น หรือพันธบัตร แม้กระทั่งสลากออมสินก็เอามาเป็นหลักฐานทางการเงินของเราได้เช่นกัน

 1. ตั๋วเครื่องบิน และเอกสารการจองที่พัก

โดยตั๋วเครื่องบินต้องเป็นแบบเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศสมาชิกกลุ่มเชงเก้น และมีตั๋วขากลับโดยระบุวันเวลากลับที่แน่นอน สำหรับที่พักนั้น หากเราทำการจองผ่านเว็บไซต์บางแห่งก็สามารถที่จะยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับ ซึ่งหากเป็นไปได้พี่หมีแนะนำให้จองแบบที่ว่ามานี้ครับ

7.แผนการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ

ตรงนี้ถ้าเรายังไม่มีรายละเอียดมากไม่เป็นไรครับ พยายามเขียนให้ละเอียดมากที่สุด เช่น วันที่ 1 พักที่โรงแรมอะไร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และที่ตั้งของโรงแรม วันที่ 2 จะเดินทางไปไหน ไปโดยวิธีการใด เช่น นั่งรถไฟ หรือขึ้นเครื่องบิน สถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไป หากจองตั๋วเข้าชมสถานที่นั้นๆไว้แล้ว ปริ้นท์หลักฐานแนบไปกับเอกสารอื่นๆด้วยก็จะดีมากครับ  ถ้าจะไปพักบ้านคนรู้จัก ให้ใส่ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อของบุคคลที่เราจะไป

8.ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าเชงเก้น 

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าเชงเก้นจะอยู่ที่ 60 ยูโรครับ และราคาเท่ากันหมดไม่ว่าเราจะยื่นขอที่สถานฑูต หรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าก็ตาม

หากเพื่อนๆเตรียมเอกสารตามที่ว่ามานี้ครบถ้วนแล้วล่ะก็ พี่หมีมั่นใจว่าจะต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นผ่านแน่นอนครับ และสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันเดินทาง เพื่อนๆสามารถเลือกเปรียบเทียบประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นแบบต่างๆที่เว็บไซต์ GoBear ได้เลยครับ

บทความโดย: นันทรัช ชมภูแสง

Content Writer ประจำเว็บไซต์ GoBear ผู้หลงใหลการอ่านหนังสือและเชื่อมั่นในพลังของการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเรื่องราว  มีความสุขกับการฟังเพลง ดูซีรีส์ และทุกอย่างที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น