รีวิว หนังสือเรื่อง “กฎ 20 ชั่วโมงแรก” 

รีวิว หนังสือเรื่อง “กฎ 20 ชั่วโมงแรก” 

2971

รีวิว หนังสือเรื่อง “กฎ 20 ชั่วโมงแรก” 

หากคุณเคยอ่านหนังสือเรื่อง “สัมฤทธิ์พิศวง”  ที่ว่าเรื่องกฎการเรียนรู้ทักษะใดๆให้เชี่ยวชาญต้องใช้เวลา 10,000 ชั่วโมง คุณก็อาจจะรู้สึกว่าท้อแท้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มฝึกทักษะใดๆเลย   แต่ถ้าบอกคุณว่า แค่เพียง 20 ชั่วโมงคุณก็สามารถฝึกทักษะที่อยากเรียนรู้ได้  ความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไป ทำให้เรารู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้น  “กฎ 20 ชั่วโมงแรก”  หนังสือเล่มนี้จาก Josh Kaufman จะแนะนำเทคนิคในการพัฒนาทักษะต่างๆที่คุณอยากเรียนรู้ ดังนี้ คือ

1.ทุ่มเทพลังไปกับทักษะที่คุณอยากเรียนรู้มากที่สุด  ให้ list ทักษะต่างๆที่คุณอยากเรียนรู้และเลือกสิ่งที่คุณชอบมากที่สุด เพราะสิ่งที่คุณชอบที่สุดจะทำให้มีแรงบันดาลใจ  แรงขับเคลื่อนในการฝึกซ้อม และอยากเรียนรู้

2.เลือกทักษะในการเรียนรู้ทีละอย่าง  อย่าทำหลายอย่างพร้อมๆกัน  เพราะการเรียนรู้พร้อมๆกันหลายอย่าง จะทำให้คุณสับสนและไม่สามารถจะทำหลายๆอย่างพร้อมกันได้

3.เลือกระดับความเก่งที่คุณอยากได้  โดยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ด้วยว่า เราสามารถทำได้

4.ให้แบ่งทักษะที่คุณต้องการเรียนรู้ออกเป็นส่วนเล็กๆ และทำมันทีละส่วน

5.เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทักษะของคุณให้เหมาะสมกับระดับที่คุณต้องการให้เก่ง

6.ค้นหาสิ่งที่คิดว่าจะเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของคุณ

7.หาเวลาในการฝึกฝน และให้ feedback กับตัวเอง  หากต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ  คุณต้องคำนึงด้วยว่ามีเวลาที่สามารถใช้ในการฝึกฝนอย่างน้อยที่สุด  60-90 นาทีในแต่ละวัน  และให้คำตอบกับตัวเองด้วยว่าวันนี้เรามีพัฒนาการอย่างไร

8. ได้รับ Feedback จากคนอื่น เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงในทักษะนั้นๆ

9. แบ่งการฝึกซ้อมออกเป็นช่วงๆ และให้ความสำคัญกับจำนวนและความเร็ว

10. Focus กับการฝึกซ้อมเยอะๆ และรวดเร็ว