ปลุก! แนวคิด สร้างแบบอย่างเพื่อชุมชน อาสา “สร้างเสวียน เปลี่ยน! ใบไม้เป็นปุ๋ย” กระตุ้นต่อม “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ลดขยะ เปลี่ยน! โอโซน

1343
ปลุก! แนวคิด สร้างแบบอย่างเพื่อชุมชน อาสา “สร้างเสวียน เปลี่ยน! ใบไม้เป็นปุ๋ย” กระตุ้นต่อม “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ลดขยะ เปลี่ยน! โอโซน

ในยุคที่ความเจริญเบ่งบานไปทั่วทุกแห่งหน ไม่เว้นแม้แต่ซอกซอยต่าง ๆ ความพอดีของคนเรายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ที่ขยับขยายสอดแทรกเข้าสู่ชุมชน สร้างฐานความเจริญที่เพียบพร้อมให้กับความอ่อนแอของจิตสาธารณะที่เพียงหยิบโทรศัพท์กด คลิก สั่งสินค้า แค่ปลายนิ้วเราก็ได้สิ่งที่ต้องการ เพราะความสะดวกสบาย ง่ายต่อการดำรงชีพ ทำให้เราขาดความกระตือรือร้น ปล่อยปละละเลยกับสิ่งใกล้ตัว กลายเป็นปัญหาทางสังคมที่ยากจะแก้ไข

ความคุ้มค่าของการลงมือทำ คือสิ่งที่เราทำได้สำเร็จ เพราะทุก ๆ คนต่างร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันเพื่อพัฒนาชุมชน
ความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือช่วยกันเพื่อชุมชน

เพราะความเจริญเข้ามา มีหมู่บ้าน ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ปั๊มน้ำมันและอีก ฯลฯ ทำให้เราพบความสุขสบาย อยากกิน อยากเที่ยว หรืออยากทำอะไรก็อยู่ใต้ความคิดที่เราอยากจะคิดทำ แต่สิ่งที่เราค้นพบความหลากหลายของคนคือ

นำใบไม้ที่ย่อยสลายมาใส่เสวียนที่เตรียมไว้ทำปุ๋ยหมัก
เตรียมวัสดุทำน้ำหมักจุลินทรีย์ “เปลือกสับปะรด”

“การเติมเต็มความสุขให้กับตนเอง หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน อยากพักผ่อน อยากทำอะไรก็ได้ที่ใจอยากทำ”

ผลผลิตที่ได้คุ้มค่ากับการเรียนรู้ เห็นผลจากการลงมือทำ
ร่วมด้วยช่วยกันทำน้ำหมักจุลินทรีย์

แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่กระตุกต่อมคิดอยากเปลี่ยน! แปลง อาสาเข้ามาทำงานเพื่อชุมชน หวังสร้างนิสัยหยุด! ทิ้ง เก็บสิ่งที่เรามองไร้ค่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน อย่างใบไม้ที่มีมากมาย เก็บกวาด นำมาเปลี่ยน! เป็นปุ๋ยหมักได้ หรือเปลือกสับปะรด หน่อกล้วย ก็นำมาทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ กำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ผสมน้ำรดผัก ต้นไม้ ได้ผลดี นี่เป็นอีกแนวคิดที่เปลี่ยน! ชุมชน

ขั้นตอนการย่อยสลายใบไม้เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมัก
ขั้นตอนการคนน้ำกับกากน้ำตาลให้เป็นเนื้อเดียวกัน

นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร สส.เขต 3 จังหวัดนนทบุรี นายสมเกียรติ สุขแป้น ผู้ช่วย สส. ได้เล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับใบไม้ที่ต้องใช้งบในแต่ละปีจ้างคนกำจัด ด้วยการเปลี่ยนจากใบไม้ที่ไร้ค่ามาเป็นการสร้างคุณค่าประโยชน์ให้กับหมู่บ้าน ด้วยกรรมวิธี สร้างเสวียน เปลี่ยน! ใบไม้เป็นปุ๋ย ที่ลงทุนน้อย แต่ได้ประโยชน์เยอะ! เป็นแบบอย่างให้กับชุมชน หลังจากปลุก! แนวคิดจนตกผลึก ได้ร่วมกับนายสุทธิชัย ปทุมล่องทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ทำโครงการ “สร้างเสวียน เปลี่ยน! ใบไม้เป็นปุ๋ย” ที่หมู่บ้านบุรีรมย์ วงแหวน-ปิ่นเกล้า เพื่อลดรายจ่ายของนิติบุคคล

เตรียมเปลือกสับปะรดทำน้ำหมักจุลินทรีย์
ขบวนการมีส่วนร่วม ช่วยกัน เรียนรู้ ลงมือทำ
ขบวนการมีส่วนร่วม ช่วยกัน เรียนรู้ ลงมือทำ
ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมัก
ร่วมด้วยช่วยกัน รวมพลังเพื่อชุมชน

อีกทั้งได้ ลุงโย่ง ป้าเนย บ้านจุลินทรีย์ บ้านนี้มีรัก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย สับปะรดและมะกรูดให้กับบุคคลที่สนใจและสมาชิกหมู่บ้านบุรีรมย์ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำจริง เรียนรู้จริงจากสถานที่จริง เพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้ไปต่อยอดสร้าง ‘ชุมชนเข้มแข็ง’ ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ในอนาคต

ความภูมิใจกับสิ่งที่ลงมือทำ เป็นความสำเร็จที่เกิดจากทุก ๆ คนช่วยกัน

ซึ่งนายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร สส.เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้าน เป็นความคุ้นเคยที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักสักเท่าไหร่ เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบา อาสาทำ ไม่ได้เลือกปฏิบัติ คลุกคลีทำงานด้วยกัน ให้ความรู้แบ่งปัน พูดคุย เสนอแนะ เข้าถึงพึ่งได้แบบกันเอง

ร่วมด้วยช่วยกันใส่มูลวัวลงผสมกับใบไม้ที่ย่อยสลายแล้วและน้ำหมักจุลินทรีย์

ส่วน นายสมเกียรติ สุขแป้น ผู้ช่วย สส. เข้ามาร่วมงานเพื่อเปลี่ยนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และคอยช่วยเหลือสนับสนุน แนะนำ ส่งเสริมชุมชนให้เป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกลี่ยใบไม้ที่ผ่านการย่อยสลายแล้วให้เสมอได้ระดับตามที่กำหนด

ในส่วนของนายสุทธิชัย ปทุมล่องทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ได้สานต่อแนวคิดและนำมาพัฒนาต่อยอด สร้างความยั่งยืนของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง จึงได้ร่วมทำโครงการ “สร้างเสวียน เปลี่ยน! ใบไม้เป็นปุ๋ย” เพื่อเติมเต็มความเข็มแข็งให้กับชุมชนเพื่อชุมชนโดยคนในชุมชน ได้นำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ในอนาคต

ช่วยกันรดน้ำเพิ่มความชุ่มชชื้นให้กับปุ๋ยหมัก
พลังของ “จิตอาสา” ช่วยกันทำน้ำหมักจุลินทรีย์
มะกรูดหั่นเป็นแว่นเพื่อนำมาทำน้ำหมักจุลินทรีย์
หน่อกล้วยหั่นเพื่อนำมาทำน้ำหมักจุลินทรีย์

“ทุกพฤติกรรมการทำงาน ย่อมมีทั้งคำติติง และเยินยอ เป็นเรื่องปกติของคนทำงาน เพราะ! ความสำเร็จ เกิดจากความร่วมมือ ร่วมพลังก้าวไปข้างหน้า สร้างจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง และเปลี่ยนความอ่อนแอทางอารมณ์ เป็นความเข้มแข็งของจิตใจ ในเมื่อเรากล้ามาเป็นคนทำงานเพื่อประชาชน เราจะกลัวอะไรกับคำเพียงไม่กี่คำของคนขยันพูด แต่ไร้พฤติกรรมอาสาทำงาน คนเยี่ยงนี้มีปมอคติ ไร้สำนึกความรับผิดชอบ เห็นความบกพร่องของคนอื่น แต่ความบกพร่องของตนเองมองไม่เห็น นี่แหละ! มนุษย์”

รับฟังกรรมวิธีการทำน้ำหมักจากวิทยากร ที่มาสอนทุกขั้นตอน
ขบวนการมีส่วนร่วม ช่วยกัน เรียนรู้ ลงมือทำ
ช่วยกันทำน้ำหมักจุลินทรีย์ จากสับปะรด มะกรูดและหน่อกล้วย
ช่วยกันเตรียมหน่อกล้วย หั่นให้เป้นชิ้นบาง ๆ

ความสำเร็จไม่ใช่เกิดจากคนใด คนหนึ่ง แต่เกิดจากทุก ๆ คน ร่วมพลังสามัคคี เรียนรู้ แบ่งปัน ‘คิดทำ’ สร้างชุมชนแบบอย่างหมู่บ้านต้นแบบ “ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักจุลินทรีย์” โครงการสร้างเสวียน เปลี่ยน! ใบไม้เป็นปุ๋ยหมู่บ้านบุรีรมย์ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากนายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี นายปัญญา แสงรื่น ผช.สส. นายวันชัย ลิลา นางสาวลัดดาวัลย์ คำสม นายอาคเนย์ กิจตั้งจรัส และลุงโย่ง ป้าเนย บ้านจุลินทรีย์ บ้านนี้มีรัก นางมะลิวัน เอี่ยมแจ้ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 นายวรวุฒิ ไตรรงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 นายณฐภัทร วงค์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทอง พร้อมด้วย นายกังวาน นิราช ประธานหมู่บ้านบุรีรมย์ นางชะอ้อน หิรัญรัตน์ กรรมการหมู่บ้าน คุณนลิน กาละพันธุ์ ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่นิติบุคคลหมู่บ้านบุรีรมย์และจิตอาสาหมู่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ร่วมด้วยช่วยกัน