ขยะมีกี่ประเภท

ขยะมีกี่ประเภท

แล้วเราจะแยกแต่ละประเภทยังไงกันนะ วันนี้เราจะพามาดูกันว่าในประเทศไทยนั้นมีขยะทั้งหมดกี่ประเภทและเรานั้นจะแยกขยะยังไงกันบ้าง 

ในประเทศไทยนั้นเราก็มีการแยกขยะกันนะคะ ขยะแต่ละอย่างก็จะแยกตามชนิดในถัง เช่น ขยะสีเขียวก็เป็นขยะทั่วไป ถังสีแดงก็เป็นขยะอันตราย และก็ยังมีอีกหลายถังที่บางคนก็ยังไม่รู้

1. ถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (สีเขียว)

ถังขยะสีเขียวมักใช้เพื่อระบุถังขยะที่ใช้ในการเก็บขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก เหล่านี้คือบางสิ่งที่ถังขยะสีเขียวมักใช้งาน:

 1. ขยะอินทรีย์: ถังขยะสีเขียวมักใช้ในการรวบรวมขยะอินทรีย์เช่น เศษอาหาร, ใบไม้, พืชที่หมดอายุ, และวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ ที่สามารถหมักและแปรรูปเป็นปุ๋ยหรือประโยชน์อื่นได้.
 2. การนำกลับเข้าสู่ธรรมชาติ: ขยะอินทรีย์ที่ถูกนำมาใส่ถังขยะสีเขียวสามารถนำกลับเข้าสู่ธรรมชาติได้โดยการหมักหรือกระบวนการทางชีวภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือการนำกลับไปใส่ดินที่ใช้ปลูกพืช.
 3. การลดขยะ: การใช้ถังขยะสีเขียวช่วยลดปริมาณขยะที่ส่งไปยังบ่อบางขยะหรือถังขยะทั่วไป เนื่องจากขยะอินทรีย์มักมีส่วนเป็นเป็นคราบน้ำและสามารถลดปริมาณขยะทั่วไปได้.
 4. ประหยัดทรัพยากร: การรีไซเคิลหรือการใช้ขยะอินทรีย์ให้เป็นประโยชน์ส่งผลให้ประหยัดทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตวัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณค่า เช่น ปุ๋ยอินทรีย์และแก๊สเชื้อเพลิงจากการหมักขยะ.
 5. ควบคุมก๊าซเรือนกระจก: การนำขยะอินทรีย์มาใส่ถังขยะสีเขียวช่วยลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากขยะอินทรีย์ที่หมักหรือเน่าเสียในถังขยะสีเขียวสร้างก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการหมัก.

การใช้ถังขยะสีเขียวช่วยในการจัดการขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยช่วยลดปริมาณขยะที่ส่งไปกับขยะทั่วไปและเพิ่มความสะดวกในการแปรรูปขยะเป็นสิ่งอื่น ๆ ที่มีคุณค่า.

ประโยชน์จากการแยกขยะ : การใช้ถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์และขยะเปียกสามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ถูกนำไปสู่บ่อบางขยะและช่วยในกระบวนการรักษาและการนำกลับสู่ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนะนำให้ทำความเข้าใจกับนโยบายการจัดการขยะของสถานที่หรือองค์กรของคุณเพื่อให้ทราบข้อกำหนดและวิธีการที่ถูกต้องในการจัดการขยะเหล่านี้.

2. ถังขยะสำหรับขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน)

ถังขยะสีน้ำเงินมักใช้ในการรวบรวมขยะทั่วไปหรือขยะที่ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมอย่างมาก นี่คือบางตัวอย่างของการใช้งานถังขยะสีน้ำเงิน:

 1. ขยะทั่วไป: ถังขยะสีน้ำเงินเป็นส่วนสำคัญของระบบจัดการขยะในที่ทำงานหรือสถานที่สาธารณะ เช่น ในอาคารสำนักงาน, โรงเรียน, สวนสาธารณะ, ห้างสรรพสินค้า, หรือโรงพยาบาล เพื่อรวบรวมขยะที่ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ.
 2. ขยะระหว่างอาหาร: ในร้านอาหารหรือที่รับประทานอาหารสาธารณะ, ถังขยะสีน้ำเงินใช้ในการรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นระหว่างการรับประทานอาหาร เช่น กระดาษที่ใช้สำหรับพับอาหาร, ซากอาหาร, และขยะอื่นที่ไม่เป็นอันตราย.
 3. การจัดการขยะทั่วไป: ถังขยะสีน้ำเงินสามารถใช้เพื่อการจัดการขยะทั่วไปในบ้านหรือที่ทำงาน เพื่อรักษาความสะอาดและควบคุมการสะสมขยะในพื้นที่.
 4. ขยะรีไซเคิล: ถังขยะสีน้ำเงินอาจใช้ในการรวบรวมขยะรีไซเคิลที่ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ, ขวดพลาสติก, และซากหนังสือ.
 5. การบริหารจัดการขยะ: การใช้ถังขยะสีน้ำเงินมักเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการขยะทั่วไปในองค์กรหรือสถานที่ โดยมีการบริหารจัดการขยะเพื่อระบุสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดเก็บและการนำขยะไปกำจัด.

ถังขยะสีน้ำเงินมักใช้สำหรับขยะทั่วไปที่ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมอย่างมาก แต่ในบางกรณีอาจมีความสัมพันธ์กับการรีไซเคิลหรือการจัดการขยะอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นอันตรายด้วยความยั่งยืนและมีความคุณค่า.

ประโยชน์จากการแยกขยะ : ถังขยะสำหรับขยะทั่วไปมักใช้สำหรับการรวบรวมขยะที่ไม่เป็นอินทรีย์หรือขยะอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ และมีประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน, โรงเรียน, สวนสาธารณะ, ห้างสรรพสินค้า, หรือสถานที่อื่น ๆ ที่ต้องการรับมือกับขยะทั่วไป.

3.ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล (สีเหลือง)

ถังขยะสีเหลืองมักใช้เพื่อระบุถังขยะที่เป็นขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นี่คือบางสิ่งที่ถังขยะสีเหลืองมักใช้งาน:

 1. ขยะรีไซเคิล: ถังขยะสีเหลืองบ่งชี้ถึงสถานที่ที่ควรนำขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติกที่สามารถรีไซเคิล, กระดาษ, โลหะ, และวัสดุรีไซเคิลอื่น ๆ ที่มีความสามารถในการนำกลับมาใช้ใหม่.
 2. สินค้าอีโค-เพื่อนรีไซเคิล: ถังขยะสีเหลืองอาจใช้ในการรวบรวมสินค้าที่ตัวเองเป็นรีไซเคิล เช่น สินค้าที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลหรือสินค้าที่มีการบริโภคแล้วและสามารถรีไซเคิล เช่น ถุงผ้ารีไซเคิลหรือของใช้ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล.
 3. การควบคุมการบริโภค: ถังขยะสีเหลืองอาจเป็นส่วนหนึ่งของความตระหนักในการบริโภคแบบยั่งยืน ซึ่งส่งเสริมให้ผู้คนใช้วัสดุและสินค้าที่มีคุณค่าและสามารถรีไซเคิลได้.
 4. การศึกษาและสร้างความตระหนัก: ถังขยะสีเหลืองสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและสร้างความตระหนักในการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยสร้างโอกาสให้คนที่เห็นถังขยะสีเหลืองรู้ว่าขยะรีไซเคิลมีความสำคัญและสามารถร่วมมือในกระบวนการรีไซเคิล.

ถังขยะสีเหลืองมักใช้เพื่อส่งความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรีไซเคิลและความยั่งยืนในการใช้งานและสินค้าของเราในชีวิตประจำวัน เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการใช้วัสดุใหม่และการสร้างขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว.

ประโยชน์จากการแยกขยะ : ถังขยะรีไซเคิลเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการรีไซเคิลและช่วยให้ขยะถูกจัดการอย่างยั่งยืน การใช้ถังขยะรีไซเคิลช่วยในการลดการใช้วัสดุใหม่และลดการก่อให้เกิดสิ่งสำเร็จรูปอันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.

4. ถังขยะสำหรับขยะอันตราย (สีแดง)

ถังขยะสีแดงมักใช้เพื่อระบุถังขยะที่มีขยะอันตรายหรือขยะที่ต้องการการจัดการเฉพาะ เหล่านี้คือบางสิ่งที่ถังขยะสีแดงมักใช้งาน:

 1. ขยะทางการแพทย์: สำหรับขยะทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ขยะที่เกิดจากการรักษาผู้ป่วย, เข็มฉีดยา, หรือวัตถุที่มีสารเคมีอันตราย.
 2. ขยะอันตราย: ถังขยะสีแดงมักใช้สำหรับขยะอันตรายที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะเคมี, ขยะกัดกร่อน, และขยะมีสารพิษ.
 3. ขยะอิเล็กทรอนิกส์: ถ้ามีการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ต้องการการจัดการเฉพาะ เช่น แบตเตอรี่แห่ง, อะแดปเตอร์, หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่มีส่วนประกอบที่มีสารเคมีอันตราย.
 4. ขยะเฉพาะงาน: ในบางสถานที่หรืออุตสาหกรรม ถังขยะสีแดงอาจใช้สำหรับขยะที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษ เช่น ขยะก่อสร้างหรือขยะที่เกี่ยวข้องกับการเทียบท่า.
 5. การจัดการขยะเฉพาะ: ถังขยะสีแดงอาจใช้สำหรับการจัดการขยะเฉพาะ เช่น ขยะที่ต้องการการพิจารณาเฉพาะเพื่อป้องกันการสูญเสียหรือประเมินความเสี่ยง.

ประโยชน์จากการแยกขยะ โดยทั่วไปแล้ว, ถังขยะสีแดงมีการใช้งานที่จำกัดและต้องมีการจัดการเฉพาะ โดยบางครั้งมันมีป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์เพื่อระบุถึงความอันตรายของขยะภายใน และผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะอย่างปลอดภัย.