กบข. ก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านการลงทุน ESG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

89
กบข. ก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านการลงทุน ESG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในยุคที่การลงทุนแบบยั่งยืนกลายเป็นเทรนด์สำคัญทั่วโลก, กบข. (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ) ภายใต้การนำของเลขาธิการ ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์, ได้เดินหน้านำร่องการลงทุนในหุ้น ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs (Sustainable Development Goals) อย่างแท้จริง โดยเน้นการบูรณาการการลงทุนทั้งหมดให้สอดคล้องกับหลัก ESG อย่างเต็มรูปแบบ

การสำรวจล่าสุดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเผยว่า, การลงทุนแบบยั่งยืนมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดตั้งดัชนีความยั่งยืน (Sustainability Index) เพื่อประเมินและวัดการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลัก ESG ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ กบข. ในการเป็นผู้นำด้านการลงทุน ESG และความท้าทายในการค้นหา ‘ESG Return’ ที่เหมาะสม

การลงทุนในหุ้น ESG ไม่เพียงช่วยในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส่งผลบวกต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีนัยสำคัญ สำรวจจากนักลงทุนทั่วโลกพบว่าการจัดสรรเงินลงทุนในหุ้น ESG มีอัตราสูงถึง 80% ในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ กบข. ยังเน้นการสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนทางการเงินและการลงทุน ESG เพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคตที่ยั่งยืนทั้งในมิติของธุรกิจและสังคม.”