ม.กรุงเทพฯ จัดสัมมนา THE NAKED SHOW

2347
ม.กรุงเทพฯ จัดสัมมนา THE NAKED SHOW
ม.กรุงเทพฯ จัดสัมมนา THE NAKED SHOW

ม.กรุงเทพฯ จัดสัมมนา THE NAKED SHOW

ม.กรุงเทพฯ จัดสัมมนา THE NAKED SHOW
ม.กรุงเทพฯ จัดสัมมนา THE NAKED SHOW

เตรียมพบกับ เจ้าของฉายา “ผู้ชายปากหมา หน้าตี๋ ชาติตระกูลดี หัวสี และมีหนวด” เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หรือ น้าเน็กในสัมมนาที่จะมาเปลือยความรู้ ในการสร้างคอนเทนต์ และการสร้างภาพลักษณ์ จนได้ดี ในงาน “The NAKED SHOW”

โดยภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศสาตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดสัมมนาเรื่อง THE NAKED SHOW เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อและภาพลักษณ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับเกีรยติจาก น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงค์ ณ อยุทยา ผู้ที่มากความสามารถในด้านการสร้างคอนเทนท์และภาพลักษณ์ในวงการบังเทิงเป็นเวลานาน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00-16.00น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณบั๋ม 063-9792441 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย