Thammasat Rooftop Farm ฟาร์มบนดาดฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

1041
Thammasat rooftop farm

Thammasat Rooftop Farm ฟาร์มบนดาดฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

ฟาร์มบนดาดฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีนักเรียน นิสิตนักศึกษามากมายต้องการมาเรียนที่โรงเรียนนี้ ไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ได้มีการสร้างฟาร์ม พื้นที่สีเขียว กว่า 7 พันตารางเมตร ไว้ทำฟาร์มบนหลังคา ที่ออกแบบและสร้างหลังคาที่มีประโยชน์ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังได้เลี้ยงผู้คนให้มีอาหารได้กินได้ใช้

ฟาร์มบนหลังคา ม.ธรรมศาสตร์

กรุงเทพมหานครและเมืองต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศมากที่สุดในโลก ทั้งพายุฝน น้ำท่วม แร้ง ไม่มีน้ำทำการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ จึงได้ทำการออกแบบสถาปัตยกรรมผสานการเกษตร เพื่อให้ได้สวนหรือฟาร์มบนหลังคาโดย การออกแบบนั้นจะมีโซลูชันครบวงจรในฐานะพื้นที่สีเขียวสาธารณะแหล่งอาหารอินทรีย์ในเมืองระบบการจัดการน้ำโรงเรือนพลังงานและห้องเรียนกลางแจ้ง ที่จะเป็นต้นแบบในหลายๆ ด้าน และนำไปเผยแพร่และพัฒนาต่อไป โดยจะมีระบบหลักๆ ดังนี้

พื้นที่สีเขียว กว่า 7 พันตารางเมตร

– สามารถกักเก็บน้ำฝนได้ เพื่อใช้ในการเพาะปลูกอาหาร
– สามารถสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีวัฏจักรที่ครบถ้วนแบบธรรมชาติ
– สามารถดูดซับความร้อนได้ดี ใช้แทนหลังคา
– สามารถใช้เกษตรอินทรีย์ไม่พึ่งพาสารเคมี
– สามารถเป็นศูนย์ผลิตไฟฟ้าโดยติดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาด้วย

สวนดาดฟ้า

หลังคาสีเขียวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังเป็นเวทีสำหรับการเรียนรู้กลางแจ้งและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในสาขาต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการรวบรวมและเชื่อมโยงนักศึกษาและคณาจารย์ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนพื้นที่สาธารณะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวด้วยแนวทางแบบองค์รวมระหว่างผู้นำในอนาคตของไทย

โซลูชันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความเฉลียวฉลาดในการเกษตรท้องถิ่นซึ่งดำเนินการโดยเกษตรกรหลายชั่วอายุคนที่เรียนรู้จากผืนดินและน้ำที่พวกเขาอาศัยอยู่ด้วย เพื่อแสดงให้ผู้นำรุ่นเยาว์ของเราเห็นถึงวิธีการต้อนรับความท้าทายในอนาคตที่ไม่แน่นอนความรู้ในอดีตเกี่ยวกับต้นกำเนิดของวัฒนธรรมและพื้นดินดั้งเดิมของพวกเขาได้ฝังอยู่ในหลังคาสีเขียวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเป็นบทเรียนให้พวกเขาปรับตัวและก้าวไปข้างหน้า