ขยะมีกี่ประเภทและวิธีการแยกขยะ ล่าสุด 2023

8
ขยะมีกี่ประเภทและวิธีการแยกขยะ

ปัญหาขยะในประเทศไทยมีหลายอย่าง โดยสาเหตุมาจากการบริโภคมากขึ้นของประชากร ความไม่รับผิดชอบของบุคคลและองค์กรในการจัดการขยะอย่างเหมาะสม วันนี้เราเลยพามาดูเรื่องของประเภทของขยะแต่ละชนิด และการแยกขยะกันค่ะ

ประเภทของขยะมีหลายประเภท ดังนี้

ขยะอินทรีย์ (Organic waste)  เป็นขยะที่มาจากสิ่งมีชีวิต ซึ่งประกอบด้วย

เศษอาหาร ซึ่งรวมถึงเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และอาหารที่เหลือจากครัวเรือนใบไม้ กิ่งไม้ และต้นไม้ที่ตัดแต่ง

วัสดุเหลือใช้จากสัตว์ เช่น ขนสัตว์ ไข่ และเศษผ้า

ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste)  เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ซึ่งประกอบด้วยขวดพลาสติก

กระป๋อง กระดาษ และการ์ดบอร์ด หรือส่วนของโลหะ เช่น ตะกร้าโลหะ และซีกโลหะ เครื่องมือไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้น

ขยะทั่วไป (Non-recyclable waste) เป็นขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ซึ่งประกอบด้วย

ถุงพลาสติก ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก  ภาชนะปนเปื้อนอาหาร

ขยะอันตราย (Hazardous waste)  เป็นขยะที่มีอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย

สารเคมีอันตราย ถ่านไฟฉาย, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยาหมดอายุ ต่าง ๆ ทั้งนี้การจัดการขยะอันตรายต้องมีความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการสะเทือนกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

ถังขยะสำหรับการทิ้งชนิดต่าง ๆ
ถังขยะแต่ละสีมักจะใช้สำหรับเก็บประเภทของขยะที่แตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขยะมีกี่ประเภทและวิธีการแยกขยะ

  • ถังสีเขียว เป็นถังสำหรับเก็บขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ ใบไม้ และเศษหญ้า
  • ถังสีเหลือง เป็นถังสำหรับเก็บขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก กระป๋อง กระดาษ และโลหะ
  • ถังน้ำเงิน เป็นถังสำหรับเก็บขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก ฟองน้ำตาล และของเสียทั่วไป
  • ถังสีแดง เป็นถังสำหรับเก็บขยะอันตราย เช่น ของเสียทางการแพทย์ เช่น สารเคมี และยา และขยะอันตรายอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม สีและการใช้งานของถังขยะอาจแตกต่างไปตามแต่ละพื้นที่ และกฎหมายของแต่ละประเทศ ดังนั้น ควรตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของพื้นที่ของคุณเพื่อความแม่นยำในการจัดการขยะ

ข้อดีของการแยกขยะ

1.ช่วยลดปริมาณขยะ – การแยกขยะช่วยลดปริมาณขยะโดยการรีไซเคิลของวัสดุ เช่น กระดาษ โลหะ และพลาสติก ทำให้มีปริมาณขยะที่ต้องจัดการน้อยลง

2.ช่วยลดการสร้างมลพิษ – การแยกขยะช่วยลดการสร้างมลพิษ โดยป้องกันการเผาไหม้ขยะที่อาจสร้างสารพิษ และช่วยลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) จากการย่อยสลายของขยะ

3.ช่วยประหยัดทรัพยากร – การแยกขยะช่วยประหยัดทรัพยากรโดยการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ แทนการใช้วัสดุใหม่

4.ช่วยเพิ่มความสะอาดและประหยัดค่าใช้จ่าย – การแยกขยะช่วยลดความสกปรกในพื้นที่ และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะเป็นการช่วยส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม – การแยกขยะเป็นการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยช่วยเพิ่มความตระหนักในประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะและการใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น