ไลฟ์สไตล์ของ “คนรุ่นใหม่” 2023

28
ไลฟ์สไตล์ของ “คนรุ่นใหม่” 2023

คำว่า “New Generation” โดยทั่วไปหมายถึงคนรุ่นใหม่ เช่น Millennials (เกิดระหว่างปี 1981 ถึง 1996) และ Generation Z (เกิดระหว่างปี 1997 ถึง 2012) ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เหล่านี้มีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมเฉพาะบางประการ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นสำคัญของไลฟ์สไตล์ “คนรุ่นใหม่” ได้แก่

ดิจิทัลเนทีฟ: คนรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและมักถูกเรียกว่า “ดิจิทัลเนทีฟ” พวกเขามีความสะดวกสบายในการใช้สมาร์ทโฟน โซเชียลมีเดีย และอินเทอร์เน็ตในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต รวมถึงการสื่อสาร การศึกษา ความบันเทิง และการช้อปปิ้ง

มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์: คนรุ่นมิลเลนเนียลและ Gen Z มักจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากกว่าทรัพย์สินทางวัตถุ พวกเขามีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินไปกับการท่องเที่ยว รับประทานอาหารนอกบ้าน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากกว่าที่จะสะสมทรัพย์สินที่จับต้องได้

ความกังวลต่อสิ่งแวดล้อม: โดยทั่วไปแล้วคนรุ่นใหม่จะใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและพยายามหาวิธีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างจริงจัง พวกเขาชอบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน การรีไซเคิล และสนับสนุนแบรนด์ที่แบ่งปันคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว: คนรุ่นใหม่คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงและเปิดรับความยืดหยุ่นในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต เช่น การเตรียมงาน สถานการณ์ความเป็นอยู่ และเส้นทางการศึกษา พวกเขามักจะแสวงหาโอกาสในการทำงานทางไกล พื้นที่อาศัยร่วมกัน และประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความตระหนักด้านสุขภาพจิต: สุขภาพจิตเป็นข้อกังวลที่สำคัญสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียลและ Gen Z ด้วยการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นและการสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และการดูแลตนเอง พวกเขามีแนวโน้มที่จะเข้ารับการบำบัดและให้ความสำคัญกับความผาสุกทางจิต

การเคลื่อนไหวทางสังคม: คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมมากขึ้น มักใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มในการปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหว และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

การเป็นผู้ประกอบการ: คนรุ่นมิลเลนเนียลและ Gen Z มีแนวโน้มที่จะสำรวจแนวทางการลงทุนของผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการอิสระ ความยืดหยุ่น และโอกาสในการสร้างงานที่มีความหมาย

การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล: คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลและการแสดงออกถึงตัวตน โดยมักใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อแสดงความสนใจ ความสามารถ และความเชื่อของพวกเขา

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี: คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพโดยรวมมากขึ้น โดยผสมผสานนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การออกกำลังกายเป็นประจำ การรับประทานอาหารที่สมดุล และการฝึกสติเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของพวกเขา

ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก: คนรุ่นมิลเลนเนียลและ Gen Z มีความหลากหลายมากกว่ารุ่นก่อนๆ และให้ความสำคัญกับการไม่แบ่งแยก ส่งเสริมสิทธิที่เท่าเทียมกันและการเป็นตัวแทนสำหรับทุกคน

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าลักษณะการใช้ชีวิตเหล่านี้เป็นลักษณะทั่วไป และไม่ใช่ทุกคนในรุ่นเหล่านี้จะปฏิบัติตามรูปแบบเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะเหล่านี้ให้ภาพรวมของลักษณะสำคัญที่กำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตของ “คนรุ่นใหม่”