โทษของบุหรี่ไฟฟ้า

15

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสำหรับสูบบุหรี่ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อสร้างไอน้ำ ซึ่งเป็นแทนที่ของควันบุหรี่ที่เกิดจากการเผาไหม้สารเคมีในบุหรี่ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการสูบบุหรี่แบบไอน้ำ ซึ่งจะไม่มีกลิ่นหรือควันให้ผู้ใช้ และมักใช้งานได้ง่ายและมีความปลอดภัยกว่าบุหรี่จริง ๆ แต่ยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่จริง ๆ

ดังนั้นการใช้บุหรี่ไฟฟ้ายังไม่เป็นทางเลือกที่แท้จริงสำหรับการเลิกบุหรี่ แต่อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ในบางกรณี เช่น การลดจำนวนบุหรี่ที่สูบหรือการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาที่สั้น ๆ เพื่อช่วยลดการสูบบุหรี่จริง ๆ ลงไปในที่สุด

การใช้บุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ได้รับการศึกษาอย่างละเอียดเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่และเพิ่งเข้ามาในตลาดไม่นาน แต่ก็มีบางส่วนระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่อไปนี้ได้

  1. โรคหัวใจและหลอดเลือด: การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะในผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงเช่น ผู้มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือมีประวัติความเสี่ยงกับโรคเหล่านี้
  2. โรคปอด: การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอด เนื่องจากสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อปอดได้ อย่างไรก็ตาม การเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแน่ชัด
  3. โรคมะเร็ง: การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเนื้อเยื่อบริเวณปากและลำคอ แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลวิจัยที่เพียงพอเกี่ยวกับการเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเท่าที่รู้ได้
  4. อาจทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากสารเคมีที่เกิดจากการไหลของไอหรือไอน้ำในบุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อบริเวณทางเดินหายใจ
  5. อาจเสี่ยงต่อการเกิดอาการหงุดหงิด ไม่สบายใจ และซึมเศร้า หากบุคคลใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเวลานาน
  6. อาจทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้ลมหายใจไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ระบบทางเดินอาหารไม่ทำงานได้อย่างเต็มที่

โทษของบุหรี่ไฟฟ้า  โทษของบุหรี่ไฟฟ้า

ขอบคุณข้อมูลจาก: bangkokhospital