วิธีประหยัดไฟ เมื่อค่าไฟแพง 2566

28
วิธีประหยัดไฟ เมื่อค่าไฟแพง 2566

ในเดือนเมษายน 2566 ประชาชนเกิดปัญหาในเรื่องของค่าไฟแพงกันเป็นอย่างมาก ด้วยปัญหาหลากหลายทั้งเรื่องการเมือง หรือเรื่องของภาวะของพลังงานทำให้ค่าไฟแพง วันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีประหยัดไฟ เมื่อค่าไฟแพงกันครับ

วิธีประหยัดไฟ 2566

 • ปิดน้ำ ปิดไฟที่ไม่ได้ใช้งาน ยิ่งบ้านไหนที่ติดตั้งปั๊มน้ำ ถ้าเราปิดน้ำไม่สนิท จะทำให้ปั๊มน้ำดังตลอดเวลา หรือไฟที่ไม่ได้ใช้สามารถปิดเพื่อช่วยประหยัดไฟได้
 • ติดไฟโซล่าเซลล์ ช่วยประหยัดไฟได้มาก ราคาไม่แพง หาซื้อได้จาก shopee ได้ง่ายๆ ติดตั้งง่าย สำหรับไฟเปิดในช่วงกลางคืน เราจะได้ไม่ต้องเปิดไฟไว้ทั้งคืน ซึ่งการติดแผงไฟโซล่าเซลล์นั้นมีหลากหลายวิธี มีแบบติด Solar Roof ที่ติดบนหลังคาบ้านเลย ซึ่งใช้แบบต่อตรงเข้าใช้ไฟเลย กับมีที่เก็บไฟฟ้าเป็นแบตเตอร์รี่ไว้สำหรับใช้ตอนกลางคืน
 • ติดฉนวนกันความร้อน เพื่อลดความร้อน ได้ทั้งไม่ต้องเปิดแอร์และ แอร์ก็ไม่ทำงานหนักมาจนเกินไป
 • สร้างบ้านเพดานสูง เพื่อจะได้มีอากาศถ่ายเทที่ดีอากาศจะไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนบ้านเพดานที่ไม่สูง
 • ปลูกต้นไม้รอบบ้าน เพื่อเพิ่มความเย็นจากธรรมชาติ กันแดดได้ด้วย ทำให้บ้านไม่ร้อน
 • สร้างบ้านด้วยหน้าต่างประตูที่ใหญ่ เพื่อรับ ลม รับแสงจากธรรมชาติ จะได้ไม่ต้องเปิดไฟ หรือเปิดพัดลม ช่วยประหยัดไฟ
 • ใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ที่มีการประหยัดไฟฟ้ามากกว่าใช้อุปกรณ์แบบรุ่นเก่า
 • ติดตั้งระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความเสถียรในการควบคุมไฟฟ้า
 • ติดฉนวนกันความร้อนเพื่อให้บ้านเย็น
 • ทาสีกันความร้อนเพื่อป้องกัน UV ให้บ้านมีความเย็นมากยิ่งขึ้น
 • ใช้พลังงานจากธรรมชาติมากขึ้นเช่น การกินหมูกะทะ โดยใช้เตาถ่าน ลดการใช้เตาไฟฟ้า เพราะกินไฟมาก
 • ตู้เย็นไม่ใส่ของเยอะจนเกินไป และตรวจสอบการเก็บความเย็นให้ดีไม่รั่วไหล
 • ใช้ชีวิตนอกบ้าน ออกไปเที่ยว เดินเล่นในห้างบ้าง หรือออกเที่ยวธรรมชาติ เพื่อไม่ต้องเปิดแอร์ที่บ้านกันจ๊ะ

ปัญหาค่า Ft เพิ่มขึ้นเกิดจากอะไร

ค่า Ft คือ คำที่เรียกสั้น ๆ ของสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่าไฟฟ้าผันแปร ซึ่งเป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า
สูตร Ft มีการปรับปรุงสูตรหลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ณ ขณะนั้น ๆ ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2548 ได้มีการปรับปรุงสูตร Ft โดยให้คงเหลือเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าเท่านั้น
การปรับค่าไฟฟ้า Ft เดิมดำเนินการโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าซึ่งเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ ซึ่งต่อมา กพช. ได้ยกเลิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบค่าไฟฟ้า Ft
ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ